GREVLINGER: Knut Erik Aalberg, anleggsplanlegger hos Solør videregående (til venstre) og Hans Tore Mikkelsen, lektor ved Trøndelag høyere yrkesfagskole avdeling Stjørdal (til høyre), mottar det synlige beviset på at de er «Årets Grevling».

Årets Grevling(er) er kåret

OSLO: Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) har som tradisjon å hedre smarte folk eller institusjoner under festmiddagen på Fjellsprengningskonferansen.

Publisert Sist oppdatert

Årets grevling kan deles ut til unge personer (under 35 år) som har utmerket seg med en spesielt god innsats for norsk bergteknologi. Den kan også deles ut til bedrifter, institusjoner og prosjekter som har gjort en særlig innsats for rekruttering eller for yngre aktører i bransjen.

"For at bransjen skal fungere godt, er vi helt avhengige av at det finnes utdanningsinstitusjoner som tar ungdommen på alvor og sammen med bransjen utvikler gode læringsmiljø og kompetansebyggingstilbud. Vi har heldigvis flere gode eksempler på dette i Norge, og styret i NFF vil benytte anledningen til å trekke fram to av disse", ble det sagt fra scenen.

Trøndelag

Årets første grevling går til Trøndelag høyere yrkesfagskole avdeling Stjørdal for gjennom flere år å ha gitt elever med fagbrev innen anleggsfag og fjell- og bergverksfag muligheten til ytterligere kompetansebygging. Studiet som tilbys innen anlegg og bergteknikk er en ypperlig kombinasjon av praktisk gjennomføring og teoretisk påfyll. Det er spesielt positivt at studiet tilbys elevene på en måte som lar seg kombinere med samtidig deltakelse i arbeidslivet.

Våler

Årets andre grevling går til Solør videregående skole avdeling Våler. Dette er en av de seks landsdekkende skolene som tilbyr yrkesfaglig utdanning innen fjell og bergverksfag, samt anleggsteknikk. Det i seg selv er verdt en pris. Våler har likevel skilt seg ut fra de øvrige ved å være en perfekt samarbeidspartner ved bransjens behov for oppdatering av Norsk Standard NS 8141, på folkemunne «Rystelsesstandarden». Det er knallbra når bransjen kan samarbeide med skolene for å drive med denne typen videreutvikling.

Årets grevling går altså til Stjørdal og Våler – kan Hans Tore Mikkelsen og Knut Erik Aalberg komme opp for å motta prisene på vegne av sine skoler.

Powered by Labrador CMS