Gammelt og utslitt autovern på riksvei 13 ved Røldalsvatnet.
Gammelt og utslitt autovern på riksvei 13 ved Røldalsvatnet.

Arvid Gjerde AS lavest på autovern-kontrakt

Statens vegvesen skal ha satt opp 8,5 kilometer meter med nytt rekkverk på E39 og riksvei 13, i Nord-Rogaland, Ryfylke og Sunnhordland.

Publisert

Fire entreprenører leverte tilbud på kontrakten. Arvid Gjerde AS er blitt tildelt kontrakten.

Disse leverte tilbud:

  • Arvid Gjerde AS, 7.264.322,61 kroner
  • Autovernmontasje AS, 8.975.420,00 kroner
  • Mesta AS, 9.712.523,32 kroner
  • SVB Veisikring AS, 10.875.006,00 kroner

Ferdige til jul

På grunn av karenstid og regler om klagefrist, kan ikke jobben starte før 4. august.

- Men derfra går det fort. Alt skal være ferdig innen 1. desember, og Statens vegvesen krever i kontrakten at 75 prosent av arbeidene skal gjøres innen 15. oktober, sier byggeleder Einar Stange i Statens vegvesen.

Dette er veistrekningene

Nye rekkverk på E39 i denne omgang blir satt opp fra Rød i Sveio (Sunnhordland) og sørover til fylkesgrensen mot Rogaland. I tillegg kommer strekningen Våg - Grinde i Tysvær kommune i Nord-Rogaland.

På Riksvei 13 er det strekningen fra Botna bru til Håra i Ullensvang kommune som får nytt rekkverk.

Våg – Grinde er den tyngst trafikkerte strekningen av disse tre. Her er det 9100 kjøretøy i døgnet. Det er dette som blir kalt ÅDT (årsdøgntrafikk).

Fra Rød i Sveio og sørover til fylkesgrensen mot Rogaland, varierer ÅDT-en fra 4000 til 6500. Langs Røldalsvatnet på riksvei 13 i Ullensvang, er trafikkmengden på 400 kjøretøy per døgn.

Stup ved veikanten

Mesteparten av jobben er å skifte ut eksisterende stålrekkverk. Det er gammelt og holder ikke mål etter dagens krav.

Gamle trestolper gjør at rekkverket er svakt, og flere steder er det for kort i forhold til dagens retningslinjer. Enkelte steder må man bruke betongrekkverk fordi det er stup rett utenfor veikanten.

Flere steder langs E39 ligger gang- og sykkelveien helt i kant med kjørebanen. Her skal eksisterende dobbelt rekkverk eller midtrekkverk erstattes.

Det blir flere hundre meter plasstøpt betongrekkverk langs riksvei 13, der veien flere steder ligger med stup mot Røldalsvatnet.

- Det finnes ingen tommelfingerregel på hvor lang levetid et rekkverk har. Men vi ser at det er mye gammelt rekkverk langs veiene våre. Inspeksjon er gjennomført, og vi ser dette som en prioritert oppgave i årene som kommer. Det handler om å sikre trafikksikkerheten for de reisende til enhver tid, samtidig som vi får mest mulig igjen for vedlikeholdsmidlene, sier Stange.