Lintec & Linnhoff setter opp dette asfaltverket, som er av typen Lintec CSE 3000, i Snarum pukkverk, Vikersund, for asfaltentreprenøren Brani AS.
Lintec & Linnhoff setter opp dette asfaltverket, som er av typen Lintec CSE 3000, i Snarum pukkverk, Vikersund, for asfaltentreprenøren Brani AS.

Asfalt- og betongsatsing i Norge

Den tyske produsenten av asfalt- og betongverk, Lintec & Linnhoff, satser i Norge gjennom LLG Nordic AS. Selskapet ønsker spesielt å adressere markedet for små og mellomstore entreprenører.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Lintec & Linnhoff blir dermed den første av de store internasjonale produsentene av asfalt- og betongverk som får en slik tilstedeværelse i Norge. Det er selskapet LLG Nordic AS som blir Lintec & Linnhoffs forlengede arm her til lands.

- De store produsentene av asfalt- og betongverk har alltid behandlet det relativt lille nordiske markedet ganske stemoderlig. Det gjelder særlig små- og mellomstore kunder som bare trenger å kjøpe et eller to asfaltverk over flere år. Det er dette vi skal gjøre noe med, sier Roy Norum, styreleder i LLG Nordic.

Fysisk tilstedeværelse i Norge

Norum og folkene bak LLG Nordic har tidligere vært involvert i en rekke selskaper i bransjen, inkludert Finsrud Asfalt, Eiker Asfaltproduksjon og Kito, og etablerte i den sammenhengen egen asfaltproduksjon i 2009 med basis i en Lintec & Linnhoff-løsning.

Roy Norum er styreleder i LLG Nordic AS.
Roy Norum er styreleder i LLG Nordic AS.

LLG Nordic har fått ansvaret med å representere Lintec & Linnhoff eksklusivt i Norge og øvrige nordiske land, og har etablert seg sentralt på Vollen i Asker.

Primæroppgaven, er å sørge for kontinuerlig fysisk tilstedeværelse i Norge, med fokus på både salg, og service, slik at kunder alltid har et kompetent, lokalt kontaktpunkt og derigjennom mulighet for personlig oppfølging og rask responstid på lokale vilkår. Det planlegges også etablering av lokale representanter/selskaper i de andre nordiske landene.

- En utenlandsk selger som flyr inn til Norge to ganger i året løser få eller ingen utfordringer for en asfaltentreprenør som har kjøpt eller ønsker et eget asfaltverk. Investerer man derimot i et asfalt- eller betongaltanlegg fra Lintec & Linnhoff får man lokal tilstedeværelse og oppfølging med på kjøpet, som vil gi økt trygghet rundt en slik betydelig investering, sier Roy Norum.

Lintec & Linnhoff er en global aktør innenfor asfalt- og betongverk, og har bygd seg opp med fokus på høy kvalitet, innovative løsninger, miljøfokus for reduksjon av CO₂ -avtrykk og et modulbasert (standard containere) som gjør både oppbygging, drift og eventuell flytting av verkene relativt enkelt å håndtere.

Lintec & Linnhoff har vært pionér på lavtemperatur asfaltproduksjon (LTA), og resirkulering av brukt asfalt for å drive frem så miljøvennlige løsninger som asfaltproduksjon overhode kan bli.

- Siden vi kan følge opp kundene våre fra i Norge fremfor fra utlandet, er jeg ganske sikker på at vi både kan og vil tilby mer konkurransedyktige priser enn konkurrentene, sier Norum.

Norsk asfaltverk under bygging

På Snarum Pukkverk i Vikersund, for asfaltentreprenøren Brani AS, sammenstilles i dag et av Norges mest miljøvennlige asfaltverk. Lokaliseringen på Snarum styrkes ved at den store forekomsten av svært høy kvalitet tilslagsmateriale har vist seg eksemplarisk for betong- og asfaltproduksjon, med gode mølleverdier og super vedheft.

Det nye høyteknologiske asfaltverket, som er av typen Lintec CSE 3000, vil kunne produsere opptil 200 tonn asfalt per time, med tretonnmixer og 350 tonn lagersiloer for ferdigprodusert masse.

Anlegget har integrert skumanlegg for produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA). En fullverdig LTA-enhet gjør at anlegget kan produsere lavtemperaturasfalt, med 35-40 grader lavere produksjonstemperatur enn tradisjonell hot-mix asfalt. Det byr lavere energiforbruk og utslipp samt bedre arbeidsmiljø for asfaltarbeidere.

Asfaltverket til Brani på Snarum er ankommet og vil bli bygget opp februar/mars. Det skulle egentlig vært ferdigstilt før jul, men sammenstillingsarbeidet har blitt noe forsinket blant annet på grunn av karantener og andre begrensninger som følge av delvis nedstengning av samfunnet for å forhindre smitte av covid-19.

LLG Nordic har også etablert et tett samarbeid med Veiteknisk Institutt for å kunne tilby laboratorietjenester, Tolcon for gass-systemer og Advokat Norum for kontraktassistanse til sine kunder.

Powered by Labrador CMS