På delstrekningen Selva -Valset skal det kantforsterkes, skiftes stikkrenner, rives og fjernes rekkverk, etableres åpne grøfter i jord og fjellskjæringer.
På delstrekningen Selva -Valset skal det kantforsterkes, skiftes stikkrenner, rives og fjernes rekkverk, etableres åpne grøfter i jord og fjellskjæringer.

Åtte tilbud på fylkesvei-utbedring

Store prisforskjeller i tilbudene.

Trøndelag fylkeskommune skal utbedre fylkesvei 710 Lensvik -Valset.

Prosjektet omfatter opprusting av 8,7 km vei. Arbeidet foregår i Orkland kommune.

Utbedringen handler i hovedsak om å rehabilitere veien samt, sikre god drenering av overbygningen og forsterke av veien.

Åtte entreprenører har gitt tilbud. Nå starter kontrollregningen av tilbudene.

Disse kom med tilbud:

  • Austad Maskinstasjon AS, 36.994.100 kroner
  • Johs J Syltern AS, 34.282.068 kroner
  • Stian Brenden Maskinservice AS, 32.000.000 kroner
  • Frent AS, 27.911.364,45 kroner
  • Stenseth Maskin AS, 30.415.790 kroner
  • Solberg Maskin AS, 38.079.286,25 kroner
  • Anlegg og Entreprenørservice AOES AS, 41.232.106,02 kroner
  • Winsnes Maskin & Transport AS 25.671.311 kroner

Trafikken per døgn på strekningen er ca. 950 kjøretøy.

Tungtrafikkandelen er på ca. 12 %. Fartsgrensen varierer fra 50 km/t til 80 km/t.

Delstrekninger på prosjektet:

Selva -Valset: 3,9 km vei hvor det skal kantforsterkes, skiftes stikkrenner, rives og fjernes rekkverk, etableres åpne grøfter i jord og fjellskjæringer.

Selvneset-Selva: 1,2 km hvor det skal kantforsterkes, skiftes stikkrenner, etableres åpne grøfter i jord.

Årstein-Åremsneset: 1,5 km hvor det skal kantforsterkes, skiftes stikkrenner, etableres åpne grøfter i jord og fjellskjæringer.

Kinebbvika-Indre Buvikneset: 2,1 km hvor det skal kantforsterkes, skiftes stikkrenner, rives og fjernes rekkverk, etableres åpne grøfter i jord og fjellskjæringer.

Ved sprenging tillates det at veien stenges i inntil 30 minutter.

Ved utskifting av stikkledninger utføres halve veibredden av gangen.

Trøndelag fylkeskommune kontrollregner de åtte tilbudene og går gjennom entreprenørenes dokumentasjon, før innstilling av entreprenør blir offentliggjort.

Det er planlagt at prosjektet skal ferdigstilles i slutten av sommeren 2023.

Powered by Labrador CMS