Avtale om ny flyplass er signert

Totalentreprenøren har forlatt startblokka, og er i gang med «optimaliseringsfasen».

Publisert Sist oppdatert

- Avinor og AF Gruppen har signert samspillskontrakt for ny flyplass i Mo i Rana. Dermed ligger alt til rette for god fremdrift i prosjektet, skriver AF Gruppen i en pressemelding i dag.

AF Gruppen ble tidligere i august innstilt som totalentreprenør for bygging av ny flyplass i Mo i Rana. Byggingen skal skje gjennom en samspillskontrakt – som innebærer at Avinor og AF Gruppen sammen skal finne de beste måtene å gjennomføre selve prosjektet. Umiddelbart etter signeringen av kontrakten startet optimaliseringsfasen:

Avinor og AF Gruppen jobbe sammen for å finne de beste løsningene for prosjektet, og enes om endelig målpris. AF Gruppen har med Rambøll Norge og LPO Arkitekter på henholdsvis prosjektering og arkitekttjenester.

Maksimalt 3,3 milliarder kroner

Byggekontrakten for fase to skal bidra til at det totale prosjektet kan gjennomføres innenfor Avinors kostnadsramme på 3,3 milliarder kroner. Verdien av byggekontrakten for fase to vil bli innenfor denne rammen.

- Avtalen er signert og vi kan starte opp den første fasen og holde god fremdrift. Vi ser frem til et godt samarbeide med AF Gruppen. De har tilbudt det nøkkelpersonellet som er vurdert best egnet for gjennomføringen av prosjektet. De har beskrevet hvordan de skal gjennomføre prosjektet på en tillitvekkende måte, og de har en reflektert og realistisk tilnærming til hvordan prosjektet skal arbeide for å redusere det samlede klima- og miljøavtrykket, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

- Vi gleder oss til å ta fatt på den første fasen av samspillet med Avinor om å bygge ny flyplass i Mo i Rana. Sammen skal vi finne de beste løsningene for prosjektgjennomføring og redusere det samlede klima- og miljøavtrykket, sier konsernsjef i AF Gruppen, Amund Tøftum.

- Avinor tar sikte på å planlegge, bygge og sette i drift en ny fremtidsrettet og miljøtilpasset lufthavn. Vårt mål er at Rana-samfunnet og Avinor skal bli stolte av den nye flyplassen, avslutter Foss.

Om prosessen siden 2020 da Avinor fikk i oppdrag å bygge Mo i Rana lufthavn:

  • I 2020 fikk Avinor i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å overta prosessen med å bygge nye Mo i Rana lufthavn.
  • I juni 2022 godkjente ESA at Avinor kan finansiere den nye flyplassen med støtte fra staten og Rana kommune. Dermed kunne Avinor tildele de første kontraktene for byggingen av den nye lufthavnen.
  • Avinor har vurdert og valgt samspillsentreprise med målpris som beste kontraktsstrategi for bygging av ny lufthavn Mo i Rana.
  • Samspillsentreprise innebærer tidlig involvering av entreprenørkompetansen i prosjektet.
  • I første fase av prosjektet vil entreprenør og Avinor gjennom samspillet optimalisere tekniske løsninger og anleggsgjennomføring.
  • Optimaliseringen skal resultere i en omforent målpris for utbyggingsprosjektet.
  • Når Avinor som byggherre enes med AF Gruppen om målpris, vil fase 2 påbegynnes, som er selve byggingen.
  • Samspill tilrettelegger for at usikkerhet i prosjektet blir behandlet og kvantifisert mellom partene, før pris settes og bygging starter
  • Samspill vil tilrettelegge for god brukermedvirkning, som for Avinor betyr redusert kvalitetsrisiko.
  • I sum forventes samspillet å resultere i kostnadseffektivitet og innovasjon i både løsningsvalg og gjennomføring.
Powered by Labrador CMS