HMS-leder Henning Lysgaard (t.v.) og daglig leder Øyvind Langemyr i Bertelsen & Garpestad AS lanserte Go Green på Arctic Entrepreneur.

Bertelsen & Garpestad lanserer pilotprosjekt

Vil ha med hele anleggsbransjen på samarbeid, med målsetting om 100% ombruk og gjenvinning av materialer, samt å inkludere dem som er ute av arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

B&Gs pilotprosjekt kalles Go Green og bidra til å nå tre av FNs 17 bærekraftsmål:

  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Stoppe klimaendringene

- Det er første gang en entreprenør tar initiativ til å investere i et omfattende samarbeidsprosjekt som bidrar til både redusert klimautslipp og utenforskap. Dette håper vi kommer til å endre den tradisjonelle anleggsbransjen og samtidig legge premissene for fremtidens grønne anleggsplass, sier Øyvind Langemyr, daglig leder Bertelsen & Garpestad AS.

- Bransjen har ikke gjort nok, og vi ønsker å bli en del av løsningen. Derfor introduserer vi Go Green og tar en aktiv samfunnsrolle for å vise vei mot fremtidens krav og forutsetninger for vår bransje.

B&Gs erfaringer fra et Go Green pilotprosjekt på E39 Betna-Hestnes, der de er hovedentreprenør, skal deles med hele anleggsbransjen.

- Vi ønsker at alle i bransjen blir med på Go Green og bidrar til CO₂ reduksjon. Dette er en praktisk tilnærming til bærekraft, en tredelt bunnlinje hvor det er sammenheng mellom Økonomi, Miljø og Sosial rettferdighet. I det grønne skiftet må vi benytte muligheten til å ta et sosialt ansvar med å skape innenforskap, sier Langemyr.

På anleggsplassene, skal B&G opprette flyttbare gjenvinningsanlegg med avfallssortering og re-foredling av innsatsmaterialer.

B&G vil ha med hele anleggsbransjen på Go Green. Bilde fra konferansesalen på Arctic Entrepreneur 5. april 2022.

- Vi må gjøre grep der vi kan; der hvor det er et stort potensial for redusert klimaavtrykk i bransjen. Målsettingen er 100% ombruk og gjenvinning av materialer, samt betydelig redusert CO₂ utslipp. Dette betyr nye arbeidsplasser. Fokus på sysselsetting av lærlinger og ufaglærte skal bidra til at entreprenørbransjen tar sin del av samfunnsoppdraget, slik at målsettingene om redusert klimaavtrykk, arbeidsledighet og utenforskap oppnås, sier Langemyr.

Go Green ble lansert på Arctic Entrepreneur på Gardermoen. HMS-leder i B&G, Henning Lysgaard, delte nyheten fra scenen i konferansesalen i The Qube.

- Vi håper vi starter en bevegelse. I dag står det Bertelsen & Garpestad Go Green på pilotprosjektet vårt. Målet er at det skal være Go Green på alle prosjekter hos alle entreprenører, sa Lysgaard.

Og B&G går nøye til verks:

Go Green skal bidra til tre av FNs bærekraftmål: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, Ansvarlig forbruk og produksjon og Stoppe klimaendringene.

- Alt vi gjør skal dokumenteres av Universitetet i Agder, både på miljø og sosialt, sier HMS-lederen.

Dette er Go Green:

  • Forplikter til å redusere CO₂ utslipp betydelig i årene fremover.
  • Forplikter til å jobbe for 100% ombruk av materialer til bruk i andre prosjekter eller på annen bærekraftig måte i nærområdet.
  • Forplikter til å inkludere flere i samfunns- og arbeidsliv, og legge til rette for økt sysselsetting av lærlinger og ufaglærte i det grønne skifte.
  • B&G etablerer egne sorteringsstasjoner på anleggsområdene, hvor alt avfall skal behandles.
  • B&G inngår en helhetlig og langsiktig avtale med Universitetet i Agder for å sikre at den beste fagekspertisen innenfor området i Norge engasjeres i Go Green
  • B&G skal fortsette å bygge god internkultur, innenforskap, stolthet og kompetanseheving som tydelige retningslinjer.
Powered by Labrador CMS