Bilde av NCC-bedriften Sjøentreprenøren i arbeid på tidligere oppdrag.
Bilde av NCC-bedriften Sjøentreprenøren i arbeid på tidligere oppdrag.

Blir hovedentreprenør for Hammerfest Ren Havn

Kystverket og NCC Norge AS signerte 2. desember en avtale på nær 350 millioner kroner.

Publisert

- Vi ser frem til et godt samarbeid med NCC i Hammerfest og Forsøl. Samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn er viktig både for miljø, infrastruktur og byutvikling. Det legger til rette for videre næringsutvikling i Hammerfest og Forsøl og utbedrer miljøforholdene i en av Norges mest forurensende havner. I tillegg bedrer det sjøsikkerheten i havnene, sier Jostein Bøhlerengen Moe, leder for utbyggingsavdelingen i Kystverket.

Prosjektet Hammerfest Ren Havn er et samarbeid mellom Kystverket og Hammerfest kommune. Miljøprosjektet i Hammerfest havn og farleds- og fiskerihavnprosjektene Innseiling Forsøl og Fuglenes fiskerihavn er slått sammen til samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn.

Prosjektet omfatter:

  • Utdyping av Fuglenes fiskerihavn
  • Utbedring av farleden inn til, og utdyping av, Forsøl fiskerihavn
  • Opprydning av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn og bygging av en ny sentrumskai, der deponi for forurenset sediment bygges inn i kaia

- Vi er svært fornøyde med å kunne inngå denne kontrakten. NCC har solid erfaring innen disse fagområdene, med gode kompetansemiljøer og gjennomføringsevne for denne typen arbeid. Vi ser derfor frem til å starte opp arbeidet, sier Henning Simonsen, avdelingssjef i NCC infrastructure.

Kontraktsverdien er 348,6 millioner kroner. Arbeidet skal startes så snart som mulig, og skal etter planen være ferdig i løpet av 2023.

Powered by Labrador CMS