Vaktmesterkompaniet får ned klimautslippet i driften av veiene i og rundt Oslo ved bruk av biogass som drivstoff.

Brøyter med biogassbil

For å redusere klimaavtrykket, har Vaktmesterkompaniet gått til anskaffelse av biogassdrevne lastebiler til brøyting og salting av riksveiene i hovedstadsområdet. En er i aksjon - en til kommer snart.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I fjor høst vant Vaktmesterkompaniet AS Statens vegvesens kontrakt for drift av riksveiene i området Oslo-Gardermoen, som er en av Norges mest krevende veikontrakter.

Under kontraktsigneringen lovet direktør Hans Jørgen Sundby å være en aktiv og pådrivende aktør i det grønne skiftet.

Fossilfri drift innen 2025

Vaktmesterkompaniet har som målsetting at alle deres maskiner og kjøretøy på Oslo-Gardermoen-kontrakten skal være fossilfrie innen 2025.

De har også tatt mål av seg å skape nye løsninger som skal redusere klimabelastningene innen drift og vedlikehold i løpet av de fem årene kontrakten med Statens vegvesen varer.

Biogassdrevne brøytebiler

Foreløpig har Vaktmesterkompaniet kjøpt inn to biogasslastebiler til driften av riksveiene i Oslo-Gardermoen-området.

Under omdanning av organisk avfall til biogjødsel, dannes det en gass. Denne gassen består i hovedsak av metan. Gassen blir renset slik at den kan brukes som drivstoff.

Lastebilene til Vaktmesterkompaniet er utstyrt med frontplog og saltspreder i tillegg til å være forberedt for bruk av sideplog.

Den første av de to bilene er levert og i drift, mens den andre blir levert i første kvartal 2022.

- Vi har testet den første biogasslastebilen under større snøfall. Det er alltid spennende med ny teknologi, sier avdelingssjef Hans Petter Skjellum i Vaktmesterkompaniet.

- Hittil har bilen ikke gitt oss noen store overraskelser, og vi merker ikke forskjell på denne bilen og tilsvarende bil drevet på diesel. Det er nok av krefter til oppgavene den skal utføre. Dette er betryggende med tanke på at vi skal sette inn en gassdrevet bil til på kontrakten i nær fremtid.

Klima- og miljøgevinster

Biogasslastebilene er noe dyrere i innkjøp og har noe høyere driftskostnader enn konvensjonelle dieselbiler.

Til gjengjeld er klima- og miljøgevinsten stor.

I forhold til diesellastebiler, slipper biogasslastebiler ut bare 10 prosent CO₂ og 50 prosent NOX.

Motorstøyen fra lastebiler som går på biogass er også lavere enn dem som går på diesel. Dette er et viktig poeng i trafikkerte storbyområder der folk bor tett. Mens støyen fra en diesellastebil er på 80 desibel, er støyen fra en biogasslastebil 72 desibel, dvs. omtrent som støyen fra en støvsuger.

Biogasslastebilene har en rekkevidde på 450 kilometer per fulle tank.

Vegvesenet belønner klimavennlige løsninger

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet.

Alle nye driftskontrakter for riksvei som Vegvesenet lyser ut, har krav til miljøsertifisering og rapportering av CO₂-utslipp.

Powered by Labrador CMS