Generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

– Dagens strømstøtte-ordning treffer ikke våre medlemmer

Høye energikostnader og svakere markedsutsikter preger bergindustrien.

Publisert Sist oppdatert

Utviklingen i energikostnadene påvirker fortsatt lønnsomheten i svært stor grad, bekrefter medlemmene i Norsk Bergindustri i en ny spørreundersøkelse.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 7.–14. mars. Medlemmer i nord ser mer positivt på sysselsettingen fremover enn ellers i landet, men usikkerheten er større enn for 6 måneder siden.

– Dagens strømstøtteordning treffer ikke våre medlemmer. Derfor etterspør vi ubyråkratiske støtteordninger som raskt kan avhjelpe den krevende situasjonen mange av våre medlemmer står oppe i. Vår oppfordring til regjeringen er å presentere et mer robust og forutsigbart opplegg som monner, slik at næringen får større økonomisk trygghet for overgangen til nullutslippsløsninger fremover, sier generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

Når det gjelder utviklingen i energikostnader, er medlemmene av den oppfatning at disse fortsatt rammer hardt, og det har forverret seg ytterligere siden i fjor høst.

Undersøkelsen viser i hovedsak følgende hovedfunn vedrørende energikostnader:

  • Bransjene naturstein og byggeråstoff er de som merker det sterkest på kroppen
  • Små- og mellomstore bedrifter i Sørvest-Norge rammes hardere enn bedrifter i midt og nord
  • 1 av 5 bedrifter vil utsette overgangen til nullutslippsløsninger grunnet dagens situasjon
  • 1 av 5 bedrifter vil samtidig fortsette å planlegge for overgang til nullutslippsløsninger, uansett om det kommer tiltak fra myndighetene eller ikke
  • Lettelser i elavgiften, en kontantstøtteordning som bygger på private husholdningers, eller lettelser på nettleien er prioriterte ønsker

For markedsutsiktene viser undersøkelsen at en større andel har blitt mer pessimistiske siden i fjor høst. Andre funn fra undersøkelsen:

  • Alle regioner ser nå mer pessimistisk på fremtidige markedsutsikter, målt mot tilsvarende undersøkelse i fjor høst.
  • Færre medlemmer innenfor byggeråstoffbransjen planlegger for oppsigelser målt mot fjoråret. Samtidig svarer bransjen malm/mineraler at de er langt mindre optimistiske enn i fjor høst; langt færre vil ansette nye og langt flere vurderer oppsigelser.
  • Medlemmene svarer at de mest sentrale hindre for ekspansjon og nye investeringer fremover er; økte priser på innsatsfaktorer, utfordring med gjeldende rammebetingelser og tilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

Her er det verdt å merke seg at medlemmene siden i fjor høst rapporterer at gjeldende rammebetingelser fra myndighetene har forverret seg.

– Undersøkelsen bekrefter at den sterke prisveksten på strøm, drivstoff og enkelte råvarer rammer bergindustrien knallhardt over hele landet. Samtidig har regjeringen økt skattetrykket på næringslivet betydelig. Sammen bidrar dette til fall i lønnsomheten, stor fare for permitteringer og reell konkurstrussel. Nå har vi har forventninger om at en del av Norges ekstraordinære inntekter fra olje og gass tilgodesees næringen gjennom ulike kompensasjonsordninger, sier Hall.

Powered by Labrador CMS