VEINETTET VÅRT: Det er ikke hver veistubb i Norge som ser slik ut. Tvert imot er det enormt etterslep på både vedlikeholdet av veiene, og ras- og skredsikring i miljøer som på dette bildet.

Forfall til 166 milliarder – her er fylke for fylke

NAF: Basert på tall fra Statens vegvesen, har NAF regnet ut hvor mye det vil koste å sette i stand veinettet og utføre nødvendig rassikring i Norge – fylke for fylke!

Publisert

Landet samlet under ett har ifølge beregningene til NAF, et etterslep på vedlikehold og rassikring med en kostnad på 166 milliarder kroner. Utregningen til NAF er gjort med basis i tall fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen la nemlig i oktober frem tall som viser at det har bygget seg opp et forfall på om lag 105 milliarder i 2024-kroner når det gjelder etterslep på veivedlikehold i Norge. I tillegg kommer et samlet etterslep på skredsikring på 61 milliarder for fylkesveiene alene.

Under kan du lese om status, fylke for fylke:

Buskerud
Innlandet
Vestland
Østfold
Vestfold
Akershus
Telemark
Trøndelag
Agder
Finnmark
Rogaland
Møre og Romsdal
Nordland
Troms

Skal legge frem plan

Regjeringen har i Hurdalsplattformen opplyst at den skal legge frem en forpliktende plan for å få ned forfallet på fylkesvei, skred og ras. Denne er ventet i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) som kommer før påske, skriver NAF.

NAF melder imidlertid videre at det er stor usikkerhet rundt tallene. Flere fylker var raskt ute og advarte om at de faktiske behovene kunne være større.

- Med flere fylker under oppsplitting, er NAF bekymret for at det ikke er god nok kontroll med tilstanden på veinettet, skriver NAF.

Slik er fylkesveiforfallet beregnet:

Anslagene er basert på Vegvesenets leveranser 3. oktober 2023. Tallene for vedlikeholdsetterslep er fordelt på nye fylker etter fordelingen av etterslepet i Vegvesenets rapport fra 2013. Deretter alle tall justert til 2024-kroner. Les mer om tallene her eller her 

Powered by Labrador CMS