Fornebubanens første tunnelsalve ble avsatt på Fornebu sør 15. november.
Fornebubanens første tunnelsalve ble avsatt på Fornebu sør 15. november.

Første tunnelsalve

Smalt i gang tunnelbyggingen.

Publisert

Mandag 15. november 2021 fikk byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, og komitéleder i samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune, Bjørn Tore Ødegården, æren av å trykke på bryteren som utløste den første tunnelsalven på den nye T-banetunnelen til Fornebubanen.

Anleggsarbeidet på Fornebu startet i desember 2020, og det er sprengt mange salver knyttet til byggegroper og sidetunneler, men dagens sprengsalve markerer de første meterne av selve T-banetunnelen.

Begivenheten fant sted på Fornebu sør, lengst nord i den store byggegropen til Fornebu stasjon og base. Herfra skal T-banetunnelen skal drives i retning Lysaker. Det er Implenia som er hovedentreprenør på tunnelentreprisen Fornebu – Lysaker. Implenia har fra før et angrepspunkt nærmere Lysaker i tverrslaget (sidetunnelen) ved Fornebuporten.

Tunnelentreprisen Fornebu – Lysaker startet sommeren 2021 og har planlagt ferdigstillelse høsten 2023. Kontrakten har en estimert verdi på 1,2 milliarder kroner og er en av de største entreprisene på Fornebubanen.

- Baner vei for en ny generasjon anleggsmaskiner

Fornebubanens eiere, Oslo kommune og Viken fylkeskommune, var representert ved henholdsvis byråd Sirin Stav og komitéleder i samferdselskomiteen, Bjørn Tore Ødegården. Direktør i Fornebubanen Irene Måsøval, prosjektsjef Grete Tvedt og flere representanter fra Fornebubanen var til stede sammen med prosjektleder Implenia, Ole Rønning.

Sirin Stav (byråd for miljø og samferdsel i Oslo) og Bjørn Tore Ødegården (komitéleder i samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune) satte av den første tunnelsalven.
Sirin Stav (byråd for miljø og samferdsel i Oslo) og Bjørn Tore Ødegården (komitéleder i samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune) satte av den første tunnelsalven.

- Bygging av Fornebubanen skal skje med hjelp av flere nye klimaløsninger, som vil minske belastning på arbeidere og naboer i byggeperioden. I tilleggsinnstillingen som byrådet legger frem i morgen, setter vi av ytterligere midler til å sikre miljøvennlig anleggsdrift. Ved å være pionerer på utslippsfri bygging av T-banen, kutter vi ikke bare utslipp i dette prosjektet, vi baner vei for en ny generasjon anleggsmaskiner som snart vil bli standard, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

- Vikens innbyggere skal ha gode samferdselstilbud. I tillegg skal vi utvikle Norges beste kollektivtilbud. Her utgjør Fornebubanen en viktig brikke. Å få mer av trafikken over fra vei til T-bane vil også gjøre hverdagen enklere, mindre klimagassutslipp og renere luft. Vi er stolte av å være med på spleiselaget som bidrar til at Fornebubanen blir realisert, sier komitéleder i samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune, Bjørn Tore Ødegården.

- Dagens markering signaliserer oppstart av selve T-banetunnelen mellom Fornebu og Lysaker. Mye har skjedd siden vi påbegynte arbeidene her ute på Fornebu for snart et år siden, og vi anstrenger oss for å ivareta omgivelsene på best mulig måte. Det er bra å kunne melde om at vi er i rute, sier etatsdirektør Irene Måsøval i Fornebubanen.

Tre tunnelrigger

Bilde fra før salven ble satt av.
Bilde fra før salven ble satt av.

- Implenia er glad for å ha blitt valgt til denne kontrakten og ser fortsatt frem til et godt samarbeid med Fornebubanen. Vi har drevet tunnel noen måneder på tverrslaget, men ser nå frem til å starte på selve hovedløpet. Vi vil nå ha tre tunnelrigger i drift på prosjektet. Fremover vil vi være mange personer som er involvert i prosjektet og ha stort fokus på HMS, slik at alle har en trygg arbeidsdag, sier prosjektsjef i Implenia Peder Sødal.

Med Fornebubanen får Oslo og Bærum en ny T-banestrekning i et sammenhengende tunnelsystem fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum. Banen vil bli ca. 8 km lang og skal ha seks stasjoner; Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen. Fornebubanen knyttes opp mot det eksisterende T-banenettet, og stipulert reisetid fra Majorstuen til Fornebu blir 12 minutter. Byggingen av banen startet i 2020, og den skal stå klar til drift i 2027.

Powered by Labrador CMS