NY E39: Den nye vegen mellom Lønset og Hjelset begynner å ta form. Foto: Statens vegvesen
NY E39: Den nye vegen mellom Lønset og Hjelset begynner å ta form. Foto: Statens vegvesen

Fra 95 til null avkjørsler

Trafikantene på den nye veien kan bare begynne å glede seg.

Byggingen av ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde er inne i siste fase, og store deler av vegen er asfaltert, melder Statens vegvesen.

Nå er nesten 60 prosent av ny E39 mellom Lønset og Hjelset asfaltert. Det har også kommet opp rekkverk, viltgjerder og lysmaster på store deler av strekningen.

Første halvår i 2024

I kryssområdene i hver ende av prosjektet, og på noen delstrekninger, er det litt mer omfattende arbeid som står igjen.

Målet har lenge vært å åpne vegen for trafikk før jul i år, men arbeidet har ikke kommet langt nok til at dette er realistisk.

– Vi vet at mange gleder seg til å ta i bruk den nye vegen. Dessverre så må trafikantene vente litt til. Nå går vi inn i vintermånedene, og det er en del arbeid som står igjen, som det er usikkert om vi vil få utført i den kalde årstida, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen. 

Slik det ligger an nå, vil vegen være klar en gang i løpet av første halvår i 2024.

Fra 95 til null avkjørsler

Bomstasjonene blir nå satt opp, og gjøres klare for innkreving av bompenger. Selve innkrevingen starter ikke før trafikken settes på den nye vegen.

Når den nye vegen er ferdig, vil trafikantene få en langt mer trafikksikker veg. Slik E39 er i dag, er det 95 avkjørsler på strekningen, og fartsgrensen varierer mellom 50 og 70.

Den nye vegen består av 9,3 km ny 2/3-feltsveg med midtdeler. Vegen blir avkjørselsfri og får fartsgrense på 90 km/t.

Powered by Labrador CMS