LANG REKKEVIDDE: Hjulgraveren når høyt og langt, og får loddrett vinkel på sagen. Her barberes skogen raskt langs de små Numedal-veiene. Foto: O. Nørstebø & Sønn AS
LANG REKKEVIDDE: Hjulgraveren når høyt og langt, og får loddrett vinkel på sagen. Her barberes skogen raskt langs de små Numedal-veiene. Foto: O. Nørstebø & Sønn AS

Funker som en kule

UVDAL: Ved å flytte Mulag-greinsagen over på en hjulgraver og frisere trærne langs brøytetraseen, sparer entreprenør O. Nørstebø & Sønn AS svært mye slitasje og skader på øvrig utstyr.

Publisert
SAGEN: Daglig leder Ole Vegar Nørstebø med greinsagen, her på en beltegraver ettersom hjulgraveren var ute på jobb. Foto: Klaus Eriksen
SAGEN: Daglig leder Ole Vegar Nørstebø med greinsagen, her på en beltegraver ettersom hjulgraveren var ute på jobb. Foto: Klaus Eriksen

Tidligere kjørte Uvdal-entreprenøren Mulag greisagen på en Unimog. Det fungerte OK, men rekkevidden og allsidigheten ble en helt annen ved å flytte den over på en Volvo EW160 hjulgraver (18 tonn). Vinkelen mot trærne og rekkevidden ble litt begrenset med sagen på Unimog’en. I tillegg kan Unimog på mange måter regnes som spesialutstyr som ikke enhver fører bare kan hoppe inn i og umiddelbart betjene greinsaging. Hjulgraver derimot er et arbeidsverktøy som de fleste ansatte kjenner som sin egen lomme.

Viktig for veivedlikehold

Det har virkelig vært behov for å sage greiner på brøyteroden denne vinteren. Mye snø har presset greinene ned og ut i veibanen.

- Vi er de første som treffer disse greinene ettersom vi brøyter veien. Man ødelegger utstyret om kvister og greiner slår inn i hytta. I tillegg bedres sikten selvfølgelig ved å ta ned vegetasjonen. Det er jo noe som heter «veiens frie rom», sier daglig leder Ole Vegar Nørstebø i O. Nørstebø & Sønn.

SØLVGRÅ: Sølvgrå maskiner og lastebiler er blitt litt av merkevaren til entreprenøren. Foto: Klaus Eriksen
SØLVGRÅ: Sølvgrå maskiner og lastebiler er blitt litt av merkevaren til entreprenøren. Foto: Klaus Eriksen

Og på dette feltet har Nørstebø en liten kjepphest. Han mener slikt arbeid burde vært prioritert i driftskontraktene, og godt planlagt i kontraktene. Ved å frese kvist jevnlig hvert annet eller tredje år, vil trevirket ikke bli så tungt/stort og det kan lett brøytes unna sammen med snøen. Om man venter til det er store greiner som sages av, kreves det mye mer jobb og transport i ettertid for å fjerne «avfallet».

Nørstebø sier Mulag-greinsagen og hjulgraveren ikke bruker mye tid på å frese rent langs veien. Mulag-sagen har fire sagblader som drives av hver sin hydrauliske motor. Endel andre varianter har én motor og reimdrift for sagbladene. Mulag’en krever nok litt ekstra power og er kanskje litt dyrere i innkjøp, men Nørstebø påpeker at de er godt fornøyde med kvaliteten og effektiviteten.

Driftskontrakt

Driftskontrakter har tradisjonelt vært viktig for entreprenøren som ligger helt øverst i Numedalen, like før man kjører over fjellet i retning Geilo og Hallingdal. For tiden har selskapet kun driftskontrakt med Nore og Uvdal kommune på kommunale veier, samt jobb på hyttefelt og andre private kunder som trenger brøyte- og strøtjenester. Fra 2007-2013 hadde entreprenøren også driftskontrakten på hele Numedal (fv. 40) sammen med Dozerdrift AS i Rødberg (gjennom det felles selskapet Numedal Veidrift AS).

HOVEDKVARTERET: I Uvdal, øverst i Numedal, holder O. Nørstebø & Sønn AS til. Dette er en tradisjonsrik entreprenør som har vært i virksomhet i mer enn 60 år. Foto: Klaus Eriksen
HOVEDKVARTERET: I Uvdal, øverst i Numedal, holder O. Nørstebø & Sønn AS til. Dette er en tradisjonsrik entreprenør som har vært i virksomhet i mer enn 60 år. Foto: Klaus Eriksen

- Driftskontrakter er veldig godt egnet for oss og sikrer arbeidsplasser om vinteren. Om sommeren er det tradisjonelt mye mer å gjøre, blant annet med grunnarbeider på hyttetomter, sier Nørstebø.

Men i 2013 vant NCC driftskontrakten på fylkesvei 40 i Numedal, og på nytt i 2018 da en ny 8 årsperiode ble gitt.

- I 2013 var det surt å ikke vinne kontrakten, men det var ikke like surt i 2018. Da var prisene så lave at det ikke hadde vært bra for vår del, sier Nørstebø.

Ut på jobb

Fraværet av lokale jobber, spesielt om vinteren, har sendt entreprenøren lenger bort fra hjemstedet for å finne arbeid. Både Kongsberg og områdene rundt Randsfjorden er blitt arbeidssteder for mange av de ansatte i ukedagene.

SAGEN: Daglig leder Ole Vegar Nørstebø med greinsagen, her på en beltegraver ettersom hjulgraveren var ute på jobb. Foto: O. Nørstebø & Sønn AS
SAGEN: Daglig leder Ole Vegar Nørstebø med greinsagen, her på en beltegraver ettersom hjulgraveren var ute på jobb. Foto: O. Nørstebø & Sønn AS

- Det er spennende å jobbe «utenbys», men vi ønsker på sikt å bli mer lokalt forankret og skaffe mer helårig arbeid for de ansatte. Driftskontrakter vil eventuelt bidra til det, men vi ser også på egne prosjekter som å utvikle hytteområder, drifte infrastruktur på hyttefelt eller løypetråkking, for eksempel. Det finnes mye arbeid som skal gjøres, sier Nørstebø som tok over som daglig leder i selskapet i 2011.

Et eksempel på lokal jobb som selskapet har, er byggingen av en skitrase mellom de to alpinanleggene som tilhører Uvdal alpinsenter. For at skituristene, og forhåpentligvis også sykkelturister i fremtiden, skal komme seg for egen maskin mellom bakkene som ligger på begge sider av dalen, bygges det en trasé fra toppen på hver side som ender opp i bunn på motsatt alpinbakke.

MYE VEI: Entreprenøren har bygget skitrasé fra her bildet et tatt og over til den andre bakken (til venstre). Nå bygges trasé tilbake fra toppen på skibakken på andre siden. Foto: Klaus Eriksen
MYE VEI: Entreprenøren har bygget skitrasé fra her bildet et tatt og over til den andre bakken (til venstre). Nå bygges trasé tilbake fra toppen på skibakken på andre siden. Foto: Klaus Eriksen

- Det vi bygger er egentlig en fullverdig vei på 8 meters bredde. Totalt blir det 5-6 km. Den ene traséen er ferdig, og vi bygger nå den andre veien. Til sommeren skal vi legge traséen i en kulvert under fylkesveien, og traséen skal stå ferdig til neste vinter, sier Nørstebø.

HYTTER: Hyttebygging i Norge er i vinden som aldri før, mye på grunn av covid-19. Her fra toppen i Uvdal alpinanlegg. Foto: Klaus Eriksen
HYTTER: Hyttebygging i Norge er i vinden som aldri før, mye på grunn av covid-19. Her fra toppen i Uvdal alpinanlegg. Foto: Klaus Eriksen

Familiebedrift

Entreprenøren ble etablert av Olaf Nørstebø (91) i 1958, og etter hvert kom sønnen Oddvar (64) inn i selskapet. I 2011 kom også hans sønn igjen, Ole Vegar (36) inn i selskapet etter en tid hos Hæhre som anleggsleder. Ole Vegar har kjøpt opp alle aksjene og er nå daglig leder.

Faktisk bor Ole Vegar Nørstebø «utenbys». I 2016 flyttet han og familien nemlig til Kongsberg da entreprenøren fikk en stor jobb sammen med Kongsberg Entreprenør AS (som UE for Implenia) da ny E134 skulle bygges forbi Kongsberg. Nå er den jobben ferdig, men Nørstebø har ikke «kommet seg hjem ennå».

- Fattern tar seg av det som skjer i Uvdal, mens jeg styrer jobbene utenfor hjembygda. Det fungerer veldig bra, sier Nørstebø.

Fakta: O. Nørstebø & Sønn AS

Fra Uvdal i Numedal

20 ansatte

4 lastebiler

7 gravemaskiner

3 rammestyrte dumpere

4 hjullastere

Sikteverk i egne grustak

UVDAL: O. Nørstebø & Sønn AS holder til i Uvdal i Numedal. Her er daglig leder og eier, Ole Vegar Nørstebø. Foto: Klaus Eriksen
UVDAL: O. Nørstebø & Sønn AS holder til i Uvdal i Numedal. Her er daglig leder og eier, Ole Vegar Nørstebø. Foto: Klaus Eriksen