Bilde av rasgropa fra mars 2022.
Bilde av rasgropa fra mars 2022.

Gjerdrumutvalgets rapport lagt frem

- Vi må lære av det som har hendt, og vi må gjøre alt det vi kan for at det ikke skal skje igjen, sier olje- og energiminister Terje Aasland som mottok rapporten.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram tok i dag imot Gjerdrumutvalgets utredning om forebygging av kvikkleireskred i Norge.

Utredningen ble overlevert til statsrådene av utvalgsleder Inge Ryan på en pressekonferanse i Oslo.

Gjerdrumutvalget ble opprettet i februar 2021 i etterkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Utvalgets mandat har vært todelt. I tillegg til å vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet, leverte utvalget en delrapport i september 2021 om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum.

- Kvikkleireskredet i Gjerdrum var en stor tragedie som berørte oss alle sterkt. Vi må lære av det som har hendt, og vi må gjøre alt det vi kan for at det ikke skal skje igjen. Derfor setter jeg stor pris på den viktige jobben utvalget har gjort, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Gjerdrumutvalget, ved utvalgsleder Inge Ryan (f.h.), leverte NOU-en til olje- og energiminister Terje Aasland (i midten) og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram 28. mars 2022.
Gjerdrumutvalget, ved utvalgsleder Inge Ryan (f.h.), leverte NOU-en til olje- og energiminister Terje Aasland (i midten) og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram 28. mars 2022.

Olje- og energidepartementet vil nå sende utredningen på offentlig høring, for å få et best mulig grunnlag for videre oppfølging

Alvorligste kvikkleireskred i nyere tid

- Utvalget foreslår mange tiltak, både når det gjelder regelverksendringer, ansvarsdeling og forvaltningspraksis. Det dreier seg om komplekse problemstillinger og vi skal gå grundig gjennom forslagene i utredningen, sier Aasland.

Kvikkleireskredet på Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet som har skjedd i Norge i nyere tid. Ti mennesker og et ufødt barn omkom. I tillegg ble rundt 1500 personer evakuert, og skredet førte til store materielle ødeleggelser.

- Skredet i Gjerdrum var en enorm belastning for menneskene som bor der, og det påførte kommunen store kostnader. Jeg håper og tror at denne NOU-en (red.anm.: utredningen) vil hjelpe oss med å forstå hva som kan gjøres enda bedre for å unngå slike hendelser i framtiden, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

NVE: - Glade for forslag om at ansvaret klargjøres

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut en pressemelding etter at rapporten ble publisert:

- Utvalget har gjort et solid og grundig arbeid. Vi skal nå sette oss inn i forslagene i rapporten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i meldingen.

I utvalgets rapport foreslås det blant annet en ny naturskadesikringslov:

- NVE har tidligere foreslått å klargjøre ansvaret for sikring mot naturfare. Vi er glade for at utvalget følger dette opp, sier Lund. - Vi er også glade for at utvalget støtter vårt tidligere forslag om å innføre innmeldingsplikt for grunnundersøkelser.

Utvalget foreslår at NVEs bevilgninger til sikring mot flom og skred økes fra 300 millioner til 1,5 milliarder hvert år.

- Vi vil fortsette vårt arbeid med kartlegging og sikringstiltak innenfor de rammene som til enhver tid blir bevilget, sier Lund.

NVE holder fortsatt på med å sikre området etter kvikkleireskredet i 2020. NVE har tidligere levert en rapport om de hydrometeorologiske forholdene i forkant av skredet og bidratt med fagpersoner inn i sekretariatet til Gjerdrumutvalget.

NGI: - Tettere samarbeid vil være viktig

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har også sendt ut en pressemelding etter publiseringen av rapporten fra Gjerdrumsutvalget:

- Å forebygge kvikkleireskred er en svært viktig oppgave for Norge fremover. Derfor er det veldig bra at Gjerdrumutvalget legger stor vekt på mer forskning og utvikling og vil stille krav til geoteknisk kompetanse gjennom en sertifiseringsordning, sier administrerende direktør i NGI - Norges Geotekniske Institutt, Lars Andresen i meldingen.

- Gjerdrumutvalgets utredning danner grunnlag for hvordan vi i de geotekniske fagmiljøene, kommuner, utbyggere og forvaltningsorganer sammen kan jobbe videre for å forebygge kvikkleireskred. Da vil enda tettere samarbeid og kunnskapsutveksling være viktig, sier Andresen.

Powered by Labrador CMS