Godkjenning for sikrere droneflyging på anlegg

NCC har fått ny godkjenning for fortsatt droneflyging i sine anleggsprosjekt, etter at nye, strengere europeiske regler for å fly drone begynte å gjelde fra nyttår.

Publisert

- Det er viktig at våre dronepiloter kan fortsette å fly, da NCC virkelig ser nytteverdien av å bruke dette verktøyet i våre prosjekter, sier stikningssjef Maria Kristine Toftland Melfald i NCC.

NCC har brukt droner i sitt arbeid siden 2016, og de har etter hvert blitt et svært nyttig og sentralt hjelpemiddel i entreprenørselskapets prosjekter. NCC bruker droner både under planlegging og i gjennomføring av prosjekter.

Med nye europeiske regler fra nyttår måtte NCC – likhet med andre droneoperatører – søke Luftfartstilsynet om ny tillatelse for å bruke droner, og der regelverket er basert på litt andre forutsetninger enn selskapets forrige tillatelse.

- Det fornyede regelverket omfatter en del strengere krav, og krever blant annet at NCC som selskap definerer noen generelle kjøreregler for å fly sikkert. Et slikt nytt internt regelverk har vi nå på plass, forteller Melfald.

NCC har i høst og vinter derfor gjennomført kurs i det nye regelverket, slik at selskapets dronepiloter har gjennomført nødvendige eksamener.

- Kursingen har blant annet omfattet god informasjon om hvordan en skal fly i NCC, med hensyn til prosedyrer, HMS og loggføring. Etter endt kurs vil en ha lært alt en trenger for å fly.

Powered by Labrador CMS