UTVIKLINGEN: Illustrasjonen viser utviklingen for 1. kvartal i 2017 – 2021, summert for de ulike underkategoriene av kompressor. Illustrasjon: MGF
UTVIKLINGEN: Illustrasjonen viser utviklingen for 1. kvartal i 2017 – 2021, summert for de ulike underkategoriene av kompressor. Illustrasjon: MGF

Godt salg av kompressorer

Maskingrossisternes Forening (MGF) melder om godt salg av kompressorer i første kvartal.

Publisert

.MGF samler salgstallene fra sine medlemsbedrifter og lager statistikker for salget. 2021 har startet godt!

Statistikkene for oppstart og 1. kvartal av 2021 for nysalg av kompressorer er nå klar, og viser et sterkt kvartal. Selv om vi noterer en nedgang på totalsalget målt mot 2020 som var historisk høyt, så ligger 2021 godt over det som har vært normalnivå de siste årene, skriver MGF i en pressemelding.

Tre kategorier

Kompressorene er delt i tre underkategorier, og det er fortsatt de oljesmurte kompressorene som er den største av disse. Første kvartal er det solgt 356 enheter, noe som er en tilbakegang tilsvarende 4,3% målt mot første kvartal 2020. Men, på bakgrunn av den sterke veksten vi så i 4. kvartal, kan denne nedgangen være en korreksjon av salget i foregående kvartal. Vi avventer videre utvikling før vi kan se eventuelle trender. Denne typen kompressor er mest brukt i industri- og produksjonsbedrifter.

Oljefrie luftkompressorer har derimot en kraftig vekst på hele 32% målt opp mot første kvartal i fjor. Underkategorien hadde sterke tall i tre av fire kvartal i fjor og endte 2020 med høyeste registrerte salgstall. Denne typen kompressorer brukes innen helse, næringsmiddelproduksjon og prosessindustri, og det er også de bransjene som er minst berørt av den pågående covid-19 situasjonen. I tillegg bygges det en rekke nye bygg innenfor disse kategoriene, noe som ofte fører til nysalg av kompressoranlegg.

Fulgte anleggsmaskinene

Transportable kompressorer brukes i stor grad innen bygg og anlegg og fulgte i 2020 den samme nedgangen som vi så for anleggsmaskiner. Men, i fjerde kvartal økte disse kompressorene med hele 33%, noe som avvek sterkt fra anleggsmaskinstatistikken. I første kvartal ser dette ut til å slå tilbake, for det er denne underkategorien som har de svakeste tallene i første kvartal. Nedgangen målt mot første kvartal 2020 er på hele 42,5% og det svakeste førstekvartalet siden 2015. På bakgrunn av de sterke salgstallene i siste kvartal i fjor, kan det også her antas at det er en glidning mellom kvartalene, som gir en mer normal markedsutvikling hvis vi ser dem samlet.

Ettersom vi denne gangen kun rapporterer første kvartal vil det ikke bli rapporter akkumulerte tall før til sommeren.

Forsiktig optimisme

Kompressoranlegg er i stor grad store og lengre investeringer, og medlemmene er derfor mindre påvirket av korte markedssvingninger. Til tross for dette, melder medlemmene at de har hatt en del utfordringer knyttet til fjorårets covid-19 situasjon, lav kronekurs og usikre markedsutsikter. Oppstarten på 2021 har vært ytterligere påvirket av tredje smittebølge, men det er en forsiktig optimisme for året under ett.

AKKUMULERT: Tabellen viser akkumulert oversikt over salget av ulike kompressorer siden 2017. Illustrasjon: MGF
AKKUMULERT: Tabellen viser akkumulert oversikt over salget av ulike kompressorer siden 2017. Illustrasjon: MGF
Powered by Labrador CMS