En økonomisk ringvirkningsrapport utført av Deloitte på oppdrag fra Google anslår at Googles datasenterinvestering i Norge vil generere en verdiskapning på 6.7 milliarder kroner mellom 2024 og 2025, men det krever enorme mengder strøm.
En økonomisk ringvirkningsrapport utført av Deloitte på oppdrag fra Google anslår at Googles datasenterinvestering i Norge vil generere en verdiskapning på 6.7 milliarder kroner mellom 2024 og 2025, men det krever enorme mengder strøm.

Googles investering skal gi en verdiskapning på 6,7 milliarder - vil kreve 230 nye vindturbiner

KJEMPEDATASENTER: Google investerer drøye syv milliarder kroner i et nytt datasenter i Skien.

Publisert Sist oppdatert

Google kunngjorde nylig starten på byggingen av et nytt datasenter i Skien, på tomten i Gromstul. Dette innebærer en investering på 600 millioner euro som bidrar til å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst både lokalt og nasjonalt.

Dette sier Google selv i sin pressemelding:

Når anlegget er operativt, etter planen i 2026, er det anslått at det vil driftes på over 99 prosent karbonfri energi som følge av energisammensetningen i det norske strømnettet. Det nye datasenteret vil være klargjort for fremtidig gjenbruk av overskuddsvarme til nytte for lokalsamfunnet. Googles investering i Norge vil gi en verdiskapning på 6,7 milliarder kroner.

Enorme mengder kraft

Men i følge Statnett har Google søkt om tilgang på 840 megawatt over strømnettet skriver NRK. Google har allerede investert i et vindkraftanlegg i Norge. Dette ligger i Tellenes i Rogaland, og sikrer google tilgang til 160MW. Da må de ha ytterligere 680MW for å være selvforsynte, slik de ønsker å være. Det tilsvarer over 230 vindturbiner, avhengig av hvor stor effekt turbinene har. Talene har NRK basert på utregninger og informasjon fra NVE.

Norgessjef i Google, Tine Austvoll Jensen og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung
Norgessjef i Google, Tine Austvoll Jensen og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung

Et skjær i sjøen for eventuelle lokale vindturbiner er at Høyre og INP har inngått en avtale om å ikke bygge ut vindkraft de neste fire årene.

Google om datasenteret i Skien:

  • Googles mål om å oppnå netto nullutslipp i all drift og i hele verdikjeden innen 2030, understøttes av et ambisiøst mål om å bruke ren energi for å drifte kontorene og datasentrene med karbonfri elektrisitet hele døgnet på alle strømnett de opererer.
  • Nåværende prognoser viser at når Googles datasenter i Skien blir operativt i 2026, vil det driftes med over 99 prosent karbonfri energi som følge av energisammensetningen i det norske strømnettet. Vi anslår at senteret vil ha en av de høyeste CFE-rangeringene blant alle datasenterregioner.
  • I tillegg inngikk Google i 2017 en kraftkjøpsavtale (PPA) i Tellenes med en produksjonskapasitet på 160 MW, noe som vil bidra til vår ambisjon om karbonfri energibruk hele døgnet i regionen.
  • Googles nye datasenter i Skien er svært energieffektivt. Et Google-eid og -drevet datasenter er i gjennomsnitt mer enn 1,5 ganger så energieffektivt som et typisk bedriftsdatasenter. For denne første fasen har Google fått tildelt 240 MW.
  • Å utnytte varmen fra datasenteret representerer en mulighet for energisparing og bidrar til energiomstilling. Googles nye anlegg i Skien vil være klart for gjenbruk av overskuddsvarme.
  • Digital infrastruktur og digitalisering er en sentral faktor for reduksjon av CO2-utslipp. En ny rapport fra Implement Consulting anslår at 20-25 prosent av klimagasskuttene som Norge må gjøre for å nå klimamålene i 2050, krever digitalisering i stor skala til en kostnad som er akseptabel for samfunnet.
Powered by Labrador CMS