Dronebilde av skredet på Li i Nittedal, tatt den 29. september 2019.

Grøftegraving i elv utløste kvikkleireskred

Det er NGIs konklusjon i en rapport etter kvikkleireskredet i Nittedal i 2019.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

En årsaksutredning fra NGI etter skredet på Li i Nittedal kommune (Viken), 16. september 2019, er ferdig. Konklusjonen er at skredet sannsynligvis ble utløst fordi det ble gravd grøft i elva for å legge nye vann- og avløpsledninger i forbindelse med prosjektet «Avløp ut av bygda».

Nittedal kommune har bestilt den uavhengige undersøkelsen av årsaken til skredet på Li.

Kommunen vil bruke rapporten fra NGI som et faglig bidrag og kunnskapsgrunnlag til offentligheten om risiko og årsaker til skred, og hva samfunnet kan gjøre forebygge slike hendelser i fremtiden. Kommunen vil gjøre alt som er mulig for å opplyse om alle forhold rundt skredet så godt som mulig, både overfor dem som ble evakuert, bedriftene som ble rammet og ovenfor befolkningen og samfunnet for øvrig.

- Det aller viktigste etter at skredet gikk i september 2019, var å ivareta de evakuerte og gjenoppbygge et trygt boområde, sier varaordfører Hanne Børrestuen.

- Årsaksrapporten vil kunne bidra til faglig innsikt i hvorfor slike hendelser oppstår, og hvordan man kan forebygge slike hendelser i fremtiden, sier hun.

Menneskelig aktivitet

I konklusjonen skriver NGI:

«Alternative skredårsaker for skredet er drøftet, både naturlige faktorer (erosjon, nedbør, jordskjelv) og menneskelig aktivitet (trafikk, sprengningsarbeider, anleggsarbeider for legging av rør i Nitelva, spunting, styrt boring, vannlekkasjer). Det er ikke funnet noen sammenheng mellom naturlige faktorer og utløsning av skredet. Basert på tilgjengelig informasjon og utførte geotekniske analyser, vurderer NGI at årsaken til skredet på Li var etablering av ledningsgrøfta i Nitelva.»

65 millioner kroner

- Det har gått ett og et halvt år siden skredet på Li. Siden den gang har kommunen sikret området. Alle de evakuerte, både beboere og bedrifter, fikk flytte tilbake i mars 2020. I år skal vi gjenoppbygge tekniske infrastruktur som veier, vann og avløp, sier varaordfører Hanne Børrestuen.

- Nå skal vi sette oss godt inn i årsaksrapporten, avslutter hun.

Nittedal kommune vil bruke ca. 65 millioner kroner på sikring og gjenoppbygging av området. NVE har gitt tilskudd på 13,97 millioner kroner i forbindelse med sikring og gjenoppbygging av elveløpet, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet kompenserer kommunen med 18,4 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS