Skisse av grøntområdet på Åsland, med ekstra beplantning i de grønne feltene som skiller seg ut fra resten av det grønne området.

Hæhre & Isachsen har signert Follobanen-kontrakt

Begynner på arbeidet i høst.

Publisert Sist oppdatert

Bane Nor har inngått kontrakt om opparbeiding av Åsland anleggsområde med Af Hæhre & Isachsen ANS, et arbeidsfellesskap mellom Hæhre Entreprenør AS og Isachsen Anlegg AS.

Follobanens anleggsområde på Åsland ved E6 på grensen mellom Oslo og Nordre Follo skal bli friluftsområde. For å få det til best mulig gjenbrukes noe av den opprinnelige jorda fra Åsland, som er mellomlagret, og man bruker også knust betong. Dette skal bli underlag for turveier, planter og trær.

Det skal blant annet plantes furu, rogn, selje, markjordbær, hvitkløver, rogn, hegg, hunderose, bergmynte, bringebær. Villbringebær har vokst frem av seg selv under anleggsperioden og det satses videre på arter som trives og som har vært i området før.

Kontraktssummen er på 105 millioner kroner og arbeidet er planlagt gjennomført på ca. 14 måneder med start sen høst 2022.

Fabrikkene på Åsland er snart jevnet med jorden. I mange år har området vært brukt til å ta ut masser fra tunneldriving med tunnelboremaskin og fabrikkering av betongelementer til tunnel. Anleggsområdet og området bak er bygget opp med tunnelmasser og skal bli natur- og friluftsområde. Foto: Bane Nor
Powered by Labrador CMS