Flåbrua er den første av fire gamle bruer på fylkesvei 63 i Geiranger som skal forsterkes til å tåle dagens trafikk.

Har lyst ut jobb på 140 år gammel fredet fylkesvei-bru

Bygget før det kom biler til Norge.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

De fire eldste bruene som ennå er i bruk i Møre og Romsdal fylke skal forsterkes til å tåle dagens trafikk. De er på fylkesvei 63 Geirangerveien.

Først ut er Flåbrua i 2021 - det er lyst ut en anbudskonkurranse med frist 2. juli.

På denne jobben skal Møre og Romsdal fylkeskommune høste erfaringer før Holebrua, Gjerdebrua og Kopebrua blir lyst ut i en samlet kontrakt neste år.

Alle bruene ligger i Geiranger. Flåbrua er ei 7,4 meter lang steinhvelvsbru fra 1880 som ble utvidet i 1959. Den er fredet og kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen har gitt dispensasjon for å gjøre forsterkingen.

- Det er et spesielt oppdrag. Disse bruene ble byget før bilen kom til Norge og representerer en viktig del av veihistorien vår. Vi skal ta vare på håndverket og historien samtidig som vi forsterker for fremtiden, sier byggeleder Lasse Neslein i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Oversiktskart bruer fv. 63 Geiranger.

Midlertidig bru

Trafikken skal gå på ei midlertidig bru i prosjektperioden.

I forbindelse med at den blir montert og at den i løpet av prosjektperioden må flyttes, blir veien stengt to netter.

Den midlertidige brua har bare ett kjørefelt og blir derfor lysregulert.

Arbeid fra september

For å hindre turisttrafikken minst mulig, blir det først oppstart i september.

- Vi har automatisk trafikktelling flere plasser i Geiranger, og tallene viser at trafikktoppen er i juli og august, mens vi nærmer oss vanlig trafikk igjen i september. Vi stiller også krav til at prosjektet senest skal være ferdig til mai neste år, sier byggelederen.

Arbeidene på de tre neste bruene er planlagt gjennomført fra 2022 frem til våren 2024 slik at turisttrafikken får fri ferdsel i sommermånedene. Denne kontrakten blir lyst ut neste år.

Dette skal gjøres på Flåbrua

Entreprenørene har frist til 2. juli 2021 med å levere tilbud på arbeidene på fylkesvei 63 Flåbrua. Kontrakten inneholder:

  • Midlertidig sikring av steinhvelvet med stillas
  • Peling av seks stålrør ned til fjell for å sikre den midlertidige brua og mobilkrana som må brukes.
  • Bygge midlertidig bru med asfalterte ramper.
  • Erstatte bruplata med nye prefabrikkerte betongelementer og støpe kantdragere for rekkverk.
  • Svært forsiktig graving og håndgraving av løsmasser over steinhvelvet.
  • Forsterking av steinkvelvet med armert betong.
  • Nytt rekkverk og asfalt.
Powered by Labrador CMS