NATURLIG: Daglig leder i Hæhre Entreprenør, Gudmund Roen, og leder for HR i HI Entreprenører, Gry Lene Kløvstad, ser på partnerskapet med Diversitas som en naturlig del av konsernets satsing på arbeidet med mangfold og inkludering.

HI Entreprenører melder seg inn i Diversitas

HI Entreprenører som består av anleggsvirksomhetene Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Contur og Nomas, har som et ledd i sitt mangfoldsarbeid blitt partner i Diversitas.

Publisert

 Diversitas er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen. Leder for HR i HI Entreprenører, Gry Lene Kløvstad, ser på partnerskapet i Diversitas som en naturlig del av konsernets satsing på arbeidet med mangfold og inkludering.

– Det å styrke mangfold og øke kjønnsbalansen i bygg- og anleggsbransjen, er en felles utfordring som vi selvsagt må ta del i. Vi må erkjenne at det fortsatt må jobbes med holdningsendring på flere områder – og her er nettverket og kompetansen som Diversitas representerer viktig. Vår bransje er i endring. Vi må gjøre oss mer attraktive for kvinner, vi trenger ulik erfaring og kompetanse, aldersspenn – og vi må forstå verdien av team med mennesker som har ulike syn og forskjellig bakgrunn. Dette er et viktig og langsiktig arbeid, og vi er på riktig vei, sier Kløvstad.

Jenter i Anlegg

HI Entreprenører har nylig etablert «Jenter i Anlegg», som er en arena og et kvinnenettverk på tvers i konsernet. 

«Jenter i Anlegg» har som hovedformål å beholde og utvikle kvinnene som er ansatt i selskapene – i tillegg til å tiltrekke seg flere kvinner som vil søke jobber i anleggsbransjen.

Fremtidens skole

Daglig leder i Hæhre Entreprenør, Gudmund Roen, trekker også frem «Fremtidens skole» som de har kjørt i Vikersund siden 2016. «Fremtidens skole» er et praksisrettet utdanningsløp for unge mennesker som ikke mestrer de tradisjonelle utdannings- og jobbløpene.

– Vi har i løpet av disse årene hatt over 120 elever i praksisrettet utdanning, og over 80 prosent av disse ungdommene er i dag ute i jobb. Dette er en gruppe unge mennesker som ofte faller mellom to stoler. Når vi snakker om mangfold og inkludering så er denne gruppen både en viktig ressurs for bransjen vår, og ikke minst så er det å komme i jobb avgjørende for egen mestringsfølelse og stolthet – og videre det å oppleve en meningsfull hverdag og følelse av å bidra i fellesskapet. Vi er stolte av «Fremtidens skole», sier Roen.

Powered by Labrador CMS