Robert Bengtsson-Fosen er adm. direktør i Zeekit AS. Han kommer med tips om hvordan man kan utnytte kjørebok-verktøyet på flere måter.
Robert Bengtsson-Fosen er adm. direktør i Zeekit AS. Han kommer med tips om hvordan man kan utnytte kjørebok-verktøyet på flere måter.

Innlegg: Klimaverktøyet mange har, men få bruker

Adm. direktør Robert Bengtsson- Fosen i Zeekit, som tilbyr elektronisk kjørebok, kommer her med tips om hvordan utnytte verktøyet bedre og spare penger og miljøet.

Publisert

Digitalisering løftes frem som et viktig virkemiddel for å redusere klimagassutslipp. Det er vel og bra, men vidløftig prat om kunstig intelligens og digitale tvillinger tar oppmerksomheten fra lavthengende frukt.

Derfor slår jeg et slag for et godt og enkelt digitalt klimaverktøy - elektronisk kjørebok.

Nesten alle selskaper med biler i drift har elektroniske kjørebøker, men de fleste har investert i elektronisk kjørebok kun for å møte krav fra skatteetaten. Det er dumt, for de kan brukes til så mye mer, for eksempel å kutte CO₂-utslipp.

De fleste selskaper med biler i drift kunne kjørt mindre enn de gjør i dag. En årsak er at unødvendig kjøring ikke fanges opp. Det er her kjøreboka kommer inn i bilde.

Du kan bruke de data som kjøreboka gir deg til å redusere antall kjørte kilometer. Det er banalt enkelt: Kjøreboka forteller deg hvor mye som kjøres av de ulike bilene du eier, og kan gi deg presise tall for utslipp fra bilene. Når du ser kjøring i sammenheng med de oppgavene som løses ute får du en god forståelse av driften din, og du har et grunnlag for effektivisering. Kanskje du kan endre kjøremønsteret til deler av varebilene dine, og bytte de ut med elektriske biler? Er et av kundeoppdragene du tar på deg egentlig ulønnsomt, fordi kjøringen spiser opp all margin? Det er eksempler på tiltak som kan gi store besparelser, men som du er avhengig av data for å vurdere. Effektiv kjøring bør også jobbes inn i bedriftskulturen, og i måten ledere måles og bedømmes.

Noen utnytter kjøreboka fullt ut. En større kunde hos oss gjennomførte et stort prosjekt for å effektivisere sin flåte på rundt 650 biler basert på data fra de elektroniske kjørebøkene. Den første fasen i prosjektet sparte dem for rundt 10 millioner kroner fra redusert kjøring og færre biler i bilparken. Det ga også store kutt i CO₂-utslippene. År for år jobber de nå med systemet som ble satt opp for å effektivisere driften ytterligere.

Stadig flere virksomheter møter i dag strenge krav til rapportering om utslipp fra sine kunder og investorer, og god bruk av kjøreboka gir deg de dataene du trenger. Gode rapporter fra kjøreboka gir deg den oversikten selskapet, eierne og forretningsforbindelsene trenger. Uten å gå på bekostning av personvernet.

Det er et ordtak som sier at «du får det du måler». Det er ikke rakettforskning, det er bare fornuftig bruk av data som du allerede har. Det krever ikke investeringer i store IT-prosjekter eller ny teknologi, det eneste du trenger er en god elektronisk kjørebok.

Det er mange dyktige selskaper der ute, og mange er flinke til å utnytte de data som er tilgjengelig. Men for de aller fleste, selv de som er lengst fremme, er potensialet langt fra tatt ut.

Mitt råd er å starte med å dra full nytte av det du allerede har, som for eksempel en elektronisk kjørebok.

Robert Bengtsson-Fosen
Adm.dir. Zeekit AS.

Powered by Labrador CMS