Arbeidsmiljø og klimaavtrykk teller mer enn prisen ved den ny tildeling av driftskontrakt for riksveier Gjøvik-Romerike.
Arbeidsmiljø og klimaavtrykk teller mer enn prisen ved den ny tildeling av driftskontrakt for riksveier Gjøvik-Romerike.

- Klima og arbeidsmiljø viktigere enn pris i tildeling av ny veidriftskontrakt

I drifts- og vedlikeholdskontrakten for Gjøvik-Romerike skal entreprenørene for første gang også konkurrere om best mulig arbeidsvilkår for egne og underentreprenørenes ansatte.

Publisert

Kontrakt «9106 Gjøvik-Romerike 2022-2027» omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på E6 Gardermoen-Kolomoen, rv. 4 Mjøsbrua-Gjelleråsen, E16 Kongsvinger-Kløfta og E16 Gardermoen-Jevnaker, totalt 445 km.

- Dette er første gang vi lyser ut en kontrakt der entreprenørene belønnes for å gi sine egne og underentreprenørenes ansatte gode arbeidsvilkår. Det er viktig at gode arbeidsvilkår blir et konkurransefortrinn og ikke en begrensning, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Beste klimaløsninger og arbeidsvilkår avgjør

Statens vegvesen benytter såkalt Best Value Procurement (BVP) som anskaffelsesmetode for denne kontrakten, en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon.

- Ved tildelingen av driftskontrakten for Gjøvik-Romerike skal pris telle 30 prosent mens øvrige kriterier skal i sum vektes med 70 prosent når vi velger entreprenør, sier Asbjørn Stensrud, og spesifiserer at CO₂-reduksjon, oppetid, HMS og entreprenørens kompetanse også skal vektes i tildelingen.

Entreprenørens evne til å redusere CO₂-avtrykket og gi best mulig arbeidsvilkår for de ansatte, er avgjørende for hvem som vinner kontrakten. Det betyr at entreprenørene skal konkurrere om å gi best mulig klimaløsninger og arbeidsvilkår for de involverte i kontrakten.

Kontrakt «9106 Gjøvik-Romerike 2022-2027» lyses ut i Doffin og TED i løpet av oktober.

Kontrakten trer i kraft høsten 2022 og varer i fem år, med tre års opsjon.

Powered by Labrador CMS