Snøbrøyting er en viktig del av driftskontraktene for riksvei.

Konkurrerer om driftskontrakter for 3 milliarder kroner

Statens vegvesen har invitert til konkurranse om drift av 2300 kilometer riksvei fra Larvik i sør til Kirkenes i nord.

Publisert

Totalt seks nye driftskontrakter med forventet samlet kontraktssum på rundt 3 milliarder kroner er lagt ut i markedet. Den som får oppdraget har ansvaret for å holde riksveiene fremkommelige og trafikksikre, og arbeidet omfatter blant annet brøyting, strøing og salting på vinteren og løpende vedlikehold om sommeren.

Forhandler om kvalitet

Statens vegvesen har invitert til en konkurranse med forhandlinger, der kvalitet og klima er en del av konkurransen.

Dette gjelder kontrakten for riksveiene i Vestfold og deler av Telemark, som ble lyst ut allerede i høst. I tillegg til å konkurrere på pris, er entreprenørene utfordret til å komme med gode løsninger for klimakutt, kvalitet på vinterdrift, organisering og håndtering av avvik.

Statens vegvesen har de siste månedene vært i forhandlinger med flere entreprenører, og i løpet av kort tid blir det klart hvem som vinner konkurransen om å drifte riksveiene i Vestfold og Telemark de neste fem årene.

Skjerpede klimakrav

På de andre nye kontraktene, er det prisen som avgjør hvem som vinner konkurransen.

Statens vegvesen setter detaljerte krav til kvalitet. Sammenlignet med tidligere kontrakter er kravene til miljø og reduserte klimautslipp skjerpet. Entreprenørene må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

De nye kontraktene gjelder frem til 2028. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre år.

Her kommer de nye kontraktene:

Vestfold og Telemark: Under sluttforhandlinger

Ofoten. Tilbudsfrist: 27. februar

Tromsø-området og midtre Troms. Tilbudsfrist: 3. mars

Nordfjord. Tilbudsfrist: 7. mars

Øst-Finnmark. Tilbudsfrist: 30. mars

Sunnmøre og Indre Romsdal. Tilbudsfrist: 11. april

Fullfører regionreformen

Når de nye kontraktene trer i kraft fra 1. september, er også regionreformen gjennomført for størstedelen av veinettet. Tidligere hadde Statens vegvesen ansvaret for den daglige driften av både riksveier og fylkesveier, men etter at regionreformen trådte i kraft i 2020 har fylkeskommunene driftet fylkesveiene.

Omleggingen har imidlertid skjedd gradvis, ettersom kontrakter for veidrift inngås for flere år av gangen. Fra i år er størstedelen av de siste store felleskontraktene erstattet med rene riksveikontrakter. Bare noen overgangsordninger gjenstår.

Statens vegvesen inngår også avtale med fylkeskommuner om drift av korte enkeltstrekninger der dette er hensiktsmessig.

Det er totalt 10.600 kilometer riksvei i Norge.

I 2022 ble det inngått sju nye driftskontrakter for riksvei med en samlet kontraktssum på 4,2 milliarder kroner. For første gang var gode arbeidsvilkår en del av konkurransen.

Powered by Labrador CMS