NY KONTRAKT: Fra venstre ser vi Kenneth Tak Chun Wong og Birgitte Rodum (Akershus fylkeskommune), sammen med Espen Vaadal Snipen og Johannes Mølster (Isachsen Anlegg). Foto: Ole Kristian Krogh.

Kontrakt på 100 millioner med fylkeskommunen

GANG- OG SYKKELVEI: Tiltaket er viktig for trafikksikkerheten på strekningen langs fv. 120.

Publisert Sist oppdatert

Isachsen Anlegg skal bygge ny gang- og sykkelvei langs fv. 120 mellom Klampenborg og Leikvoll. Kontrakten med Akershus fylkeskommune har en verdi på 100 millioner kroner eks. mva. og arbeidene starter i august 2024.

Prosjektet omfatter i tillegg:

  • etablere skjæringer, fyllinger og motfyllinger
  • utbedre avkjørsler
  • oppgradere bussholdeplasser
  • etablere et system for flom og overvannshåndtering
  • oppgradere belysningsanlegg
  • etablere støytiltak

Tiltaket er viktig for trafikksikkerheten på strekningen, ved at myke trafikanter får et tilrettelagt tilbud. Det blir også bedre belysning til glede for alle veifarende. Delstrekningen skal etter planen stå ferdig juni 2026. 

Da vil det være sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Skedsmokorset og Ask sentrum. Det er regulert 2,1 kilometer for gang- og sykkelvei langs fv. 120 mellom Klampenborg og Leikvoll.

Powered by Labrador CMS