DRONEPILOTER: Halgeir Dahle (t.v.) og Ståle Tillerli fra Statens vegvesen utfører digital inspeksjon av bergskjæringer langs E6 på Høybråten i Oslo ved hjelp av en drone

Koster én fjerdedel

DIGITAL INSPEKSJON: Små droner som kun veier 249 gram, hjelper Vegvesenet å kartlegge bergskjæringenes stabilitet.

Publisert Sist oppdatert

Digital inspeksjon av bergskjæringer er et pilotprosjekt for å finne ut hvordan Vegvesenet kan effektivisere inspeksjon av bergskjæringer.

Geolog-droner

– Vanligvis utføres fysiske inspeksjoner av geologer langs og i veibanen samtidig som trafikken dirigeres. Stabiliteten til berget og risiko ved skred kartlegges, forklarer geolog Halgeir Dahle fra Statens vegvesen.

– Vi tester nå bruk av droner som veier like lite som en potetgullpose og flyr 10 meter over veibana mens trafikken går under. Erfaringene våre hittil er svært gode! Vi inspiserer og henter data for å dokumentere tilstanden til bergskjæringene. Samtidig er dronene såpass små at de ikke sjenerer trafikantene, sier han.

– Ved fysiske inspeksjoner må Vegvesenet i enkelte tilfeller omdirigere trafikken, noe som er tid- og kostnadskrevende for både Vegvesenet og for trafikantene. Bruk av droner gjør at bergskjæringene inspiseres mens trafikken går som normalt. Dermed sparer både vi og trafikantene tid og penger, poengterer Dahle.

Pilotprosjektet ble utløst av behovet for en mer effektiv inspeksjon av bergskjæringene langs høytrafikkerte veier ved Oslo, som E6 og E18.

Mindre omfattende

– Bergskjæringer høyere enn 10 meter langs strekningen får krav til hovedinspeksjon. Tradisjonell fysisk inspeksjon er krevende fordi det er svært mye trafikk på veien. Slike inspeksjoner langs høytrafikkerte veier må utføres som nattarbeid. Nattarbeid og trafikkomlegginger er kostbart og krevende, sier byggeleder Mohamed Mazumder.

Et viktig poeng er at mange høye bergskjæringer krever at geologer må benytte høye lifter og kraner for å få oversikt. Bruk av droner krever ingen bruk av slikt utstyr. Dronene bidrar dermed til redusert fare for fallulykker.

– Det at vi slipper å sette opp bevegelige sperringer på veien betyr at trafikken kan flyte som normalt, og dermed reduseres også risikoen for påkjørsler eller andre ulykker som følge av det. I sum er dette et godt HMS-tiltak for både våre geologer og for trafikantene, sier han.

Koster én fjerdedel

Mazumder forklarer at dersom Vegvesenet planlegger inspeksjon av en ca. 200 meter lang bergskjæring, vil digital inspeksjon koste mellom 5 000 og 10 000 kr i timebruk. En fysisk inspeksjon vil derimot koste ca. 30 000 kr pr skjæring. Digital inspeksjon koster altså en fjerdedel av en fysisk inspeksjon.

– For digital inspeksjon av 100 bergskjæringer blir innsparingen for Vegvesenet på minst 2 millioner kroner, penger som kan brukes til økt vedlikehold av veinettet. Dessuten reduseres risikoen for personskader siden vi slipper å ha personer eller kjøretøy knyttet til aktiviteten langs veien, påpeker han.

Powered by Labrador CMS