EGENVEKT: Bruer bygd etter fritt-frambygg-metoden er avhengig av en lav egenvekt slik at brua kan bære seg selv i uferdig tilstand. Leca Norge har levert tilslag til produksjonen av lettbetong til Nydalsbrua i Trondheim.
EGENVEKT: Bruer bygd etter fritt-frambygg-metoden er avhengig av en lav egenvekt slik at brua kan bære seg selv i uferdig tilstand. Leca Norge har levert tilslag til produksjonen av lettbetong til Nydalsbrua i Trondheim.

Lett er bra med fritt-frambygg

Det brukes lettklinker som tilslag til produksjon av høyfast lettbetong på det nye landemerket i Trondheim som bygges etter fritt-frambygg-metoden.

Publisert Sist oppdatert

I oktober åpner Nydalsbrua på Sluppen i Trondheim for trafikk. Med et fritt spenn på 111 meter over Nidelva og et brutårn på 55 meter vil brua bli et landemerke i trønderhovedstaden.

Nydalsbrua vil bidra til at rushtrafikken på sørsiden av byen vil flyte betydelig lettere. Eksisterende Sluppen bru, som i mange år har vært en beryktet flaskehals, bygges om til en gang- og sykkelbru.

Nydalsbrua, som vil ha en total lengde på 184 meter, bygges som kombinert kassebru og skråkabelbru hvor stålkabler fra et massivt betongtårn på vestsiden av Nidelva skal bære hovedspennet i brua.

Selve tårnet er igjen forankret ved tunnelinnslagene til den fremtidige Byåsentunnelen (bygging starter tidligst i 2027).

Mens første del av brua ble støpt på reis fra bakken, så støpes nå resten av brua etter fritt-frambygg-metoden. Brua støpes i åtte ulike etapper fra Byåsen-siden mot Sluppen-siden, hvor hver etappe blir på 8,5 meter.

Lettbetong

For å få kunne bygge ei bru etter fritt-frambygg-metoden er man avhengig av at brua helt eller delvis må kunne bære seg selv i uferdig stand. Jo større spennet på brua er desto større vil utfordringen med egenvekt være.

SKRÅKABELBRU: Nydalsbrua bygges etter fritt-frambygg-metoden. Brua støpes i åtte etapper fra Byåsen-siden mot Sluppen-siden, hvor hver etappe blir på 8,5 meter.
SKRÅKABELBRU: Nydalsbrua bygges etter fritt-frambygg-metoden. Brua støpes i åtte etapper fra Byåsen-siden mot Sluppen-siden, hvor hver etappe blir på 8,5 meter.

Ved å bytte ut konvensjonell betong med lettbetong vil spennet på brua kunne bli lengre, noe som igjen gjør at plasseringen av fundament blir mer fleksibelt. Lettbetong vil dessuten kunne gi både lavere byggekostnader og CO₂-utslipp.

Den første brua som ble bygd med høyfast lettbetong i Norge var Endrestø bru i Rogaland i 1987. Siden har stadig flere bruer i Norden blitt bygd med betong av lavere tetthet.

Leca og Unicon

Leca lettklinker har i denne sammenheng blitt et stadig mer etterspurt tilslag i produksjonen av lettbetong. Utfordringer knyttet til pumping har blitt løst ved forvanning av tilslaget før selve produksjonen.

Når det gjelder Nydalsbrua i Trondheim, så har Leca Norge levert 1200 m³ med lettklinker av typen Leca 800, 4–12 mm, noe som har gitt betongkvaliteten LB55 MF40.

Selve produksjonen av lettbetongen er det Unicon AS som har stått for. Byggherre er Statens vegvesen, og entreprenøren er Skanska.

Powered by Labrador CMS