Løvland Maskin & Transport er en erfaren veidrifter lengst i nord i Norge.

Løvland tildelt vinterdrifts-kontrakter

Troms og Finnmark fylkeskommune inngår avtale med Honningsvåg-entreprenøren Løvland Maskin & Transport AS om vinterdrift av fylkesveiene i Honningsvåg og på strekningen Gjesvær-Skarsvåg.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Fylkeskommune signerer nå de første driftskontraktene for fylkesveiene i Vest-Finnmark. Med mindre driftskontrakter håper Troms og Finnmark fylkeskommune å tiltrekke seg små og mellomstore lokale aktører – for å skape mer konkurranse.

Den gamle drifts- og vedlikeholdskontrakten for Nordkapp er splittet opp fra en stor til seks mindre vinterdriftskontrakter for området: Honningsvåg, Gjesvær-Skarsvåg, Smørfjord-Havøysund, Måsøy, Rolvsøya og Repvåg.

Den nye kontrakts-strategien har lyktes i Vest-Finnmark, der begge driftskontraktene for Honningsvåg på 23 millioner kroner og Gjesvær-Skarsvåg på 45,8 millioner kroner over fem år pluss ett års opsjon er tildelt Løvland Maskin AS. Tildelingskriteriet var lavest pris.

Fylkeskommunen møtte entreprenøren 29. juni for samhandlingsmøte og planlegging av driften.

Gleder seg

Daglig leder i Løvland Maskin & Transport AS, Stein Eivind Løvland, er veldig fornøyd med å ha vunnet anbudskonkurransen.

- Gjennom å dele opp store kontrakter i flere små, har også mindre lokale aktører fått mulighet til å delta i anbudskonkurranser. Vi som er lokale, kjenner forholdene og utfordringene bedre enn store nasjonale aktører. Tidligere har det vært slik at de store aktørene har vunnet anbudene – for så å presse lokale underleverandører på pris. Dette blir det forhåpentligvis mindre av nå, sier Løvland.

Løvland ser frem til å ta fatt på oppdraget i tiden fremover.

- I motsetning til i Sør-Norge, er det vinterdrift og brøyting vi i bransjen i Finnmark hovedsakelig lever av. Denne kontrakten blir spennende og krevende, noe vi gleder oss til, sier Løvland.

Lærling- og miljøkrav

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (AP), har vært en forkjemper for den nye måten å lyse ut anbud på. Hun er veldig fornøyd med prosessen så langt.

- Det at lokale og regionale aktører, ikke bare føler seg kvalifisert til å levere inn anbud, men faktisk vinner – viser at den nye strategien vår har lyktes.

Fylkesråden viser til en rekke forbedringer i de nye kontraktene, som vil komme nærmiljøene i fylket til gode.

- Det er stilt en rekke miljøkrav som skal ivareta det ytre miljøet i kontrakten, som krav innen støydemping, støv, avfallshåndtering, utslipp og forurensing.

Hansen sier det er viktig for fylkeskommunen at entreprenørene har gode planer for den viktige ressursen som lærlingene er.

- Det kreves at entreprenøren eller underentreprenørene er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. I en bransje der rekruttering av menneskelige ressurser er krevende vil fylkeskommunen på denne måten motivere entreprenørene til å ansette lærlinger i større grad enn i dag.

- Sunnere konkurranse

Seksjonsleder for drift og vedlikehold i Troms og Finnmark fylkeskommune, Yvonne Johannessen, er fornøyd med den nye kontraktstrategien til fylkeskommunen – og responsen den har fått fra næringslivet.

- Tidligere har driftskontraktene våre vært av så stort omfang at kun store nasjonale aktører har stått som tilbydere som hovedentreprenører på anbudene. Lokale aktører har kun deltatt som underentreprenører, der de ofte har blitt presset på pris av hovedentreprenørene. Gjennom å dele opp kontraktene i mindre områder, vil flere kunne regne på anbudene, noe som igjen vil føre til sunnere konkurranse, sier seksjonslederen som legger til at også store nasjonale aktører har deltatt i anbudskonkurransen.

Johannessen påpeker at de nye driftskontraktene også vil gi fylkeskommunen et helt annet nivå av styring på arbeidet som skal utføres ved at man skal utføre inspeksjon av veinettet selv.

- I de forrige kontraktene betalte vi en fast pris for store deler av utførelsen gjennom hele kontraktsperioden, uavhengig av hvor mye som ble gjort. Nå skal vi betale for det arbeidet som faktisk blir utført, ved at vi inspisere og bestiller etter behov, noe som blir mer rettferdig og mindre risikofylt, både for oss og entreprenøren, sier Johannessen.

Powered by Labrador CMS