Det er ifølge MGF fortsatt for få tilbydere av utslippsfrie maskiner i Norge, til at dette kan skilles ut som en egen post og fortsatt ha god nok anonymitet. Rosendal Maskin AS er blant dem som tilbyr elektriske gravemaskiner; blant annet Doosan DX300LC Electric, som er ombygget av Staad BV. Staad er den nederlandske Doosan-forhandleren.

Maskinsalget tredje kvartal 2021

Salget av anleggsmaskiner falt noe i tredje kvartal i forhold til 2020, blant MGFs medlemmer, men akkumulert ligger man fortsatt foran.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Totalt ble det solgt 981 anleggsmaskin i tredje kvartal mot 1041 i fjor, blant medlemmene til Maskingrossisternes Forening (MGF). Det gir en kvartalsnedgang på 5,8%.

Men, året sett under ett, gir fortsatt en fin vekst målt mot fjoråret.

Medlemmene i MGF melder om fortsatt høy aktivitet i markedet, selv om tallene siste kvartal viser en svak tilbakegang.

Akkumulert for 2021 ligger MGF fortsatt 5,1% foran fjoråret. Dette er fortsatt innenfor prognosen på 5-10% vekst.

Maskinsalget tredje kvartal for flere år, fordelt på maskinkategorier.

Kategorier

For den største underkategorien «gravemaskiner på belter» fortsetter året med vekst i tredje kvartal isolert, mens det fortsatt er en tilbakegang på hjulmaskiner. Videre har man hatt en vekst i salget av hjullastere, dumpere, tandem-/asfaltvalser og asfaltutleggere.

Akkumulert til og med tredje kvartal er det sterkest vekst i underkategorien hjulstyrte dumpere med 138%, men dette er en relativ liten gruppe i utgangspunktet.

Blant de største underkategoriene, er det hjullasterne som har høyst vekst fra 608 i 2020 til 745 maskiner i 2021. Dette gjør også at hjullasterne er den nest største underkategorien, kun slått av gravemaskiner på belter som hittil i år har solgt 1132 maskiner mot 1116 i samme periode i fjor. Minigravere på belter er tredje største kategori, og har hittil i år solgt 743 maskiner mot 688 i samme periode i fjor.

Gravemaskiner på belter tredje kvartal 2021, fordelt etter vekt.

Gravemaskiner

For gravemaskiner på belter er det en økning på 4% i 3. kvartal isolert.

- I forrige kvartal så vi en tilbakegang for maskiner mellom 21 og 33 tonn, men dette har endret seg i siste kvartal hvor vi ser en god vekst på både vektklassene 19,1-21 og 21,1-24 tonn. For gravemaskiner under 19,1 tonn er veksten på 9%, mens vi ser en nedgang på 14% på maskiner over 33 tonn, sier direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad.

Hjullastere

For hjullasterne er det stabilt salg, eller tilbakegang, for alle effektklassene med unntak av 60-80 hk som øker med 103% og 175-200 hk som øker med 95% i kvartalet.

Både i tredje kvartal og akkumulert så langt i år, er det effektklassen 60-80 hk som er størst.

Minigravere

I tredje kvartal faller minigravere på belter til tredje største underkategori, og vi ser at vi har en tilbakegang på alle vektklasser under 4,1 tonn, mens klassene 4,1-5 tonn øker med 56% og den største vektklassen 5,1 – 6 tonn øker med 36%.

Til tross for dette er det fortsatt både i kvartalet isolert og akkumulert vektklassene 1,1 – 2 tonn og 2,1 – 3 tonn som er de desidert største i antall solgte maskiner.

Oversikt over maskinsalget blant MGFs medlemmer fordelt på maskintype og år/kvartal.

MGF omtalte i forrige kvartals nyhetsbrev også den noe overraskende utviklingen på de minste maskinene (under 1 tonn) hvor det akkumulert er solgt 4 maskiner i 2021 mot 40 i 2020.

Utslippsfrie maskiner

Det er et økende ønske om statistikker for utslippsfrie maskiner, og MGF gjør en kontinuerlig vurdering sammen med Prognosesenteret og medlemmene på når tiden er inne for å starte å rapportere på «energibærer».

- Foreløpig er utfordringen at det er for få leverandører av denne type maskiner til at vi klarer å opprettholde anonymitet i statistikken. Statistikk for utslippsfrie maskiner vil i utgangspunktet bare være aktuelt på gravemaskiner i oppstarten, og i klassene over 10 tonn har vi frem til nå bare hatt to leverandører. Innfasingen av ytterligere to aktører er forventet i fjerde kvartal i år eller tidlig 2022, sier direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad.

Økte leveransetider og priser

MGFs medlemmer melder om høy aktivitet i markedet, og opprettholder prognosene for vekst for 2021 totalt. Det er dog noen bekymringer knyttet til økte leveransetider og priser når man globalt går inn i en post-covid-periode med vekst.

- Det er allerede varslet økte priser på stål og frakt, noe som kan påvirke våre medlemmer. Flere medlemmer melder om økende ordrereserver, noe som også kan ha påvirket et noe svakere tredje kvartal enn de foregående dette året, sier Grøstad.

Powered by Labrador CMS