Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Maskinstatistikken for 2021

Salget av anleggsmaskiner økte med 12% i fjerde kvartal og MGFs medlemmer endte 2021 med en økning på 8% sammenlignet med 2020.

Publisert

- Totalt ble det solgt 4503 anleggsmaskiner i fjor. Dette ligger godt innenfor estimatene vi hadde for året, sier direktør i MGF (Maskingrossisternes Forening) Tone Lindberg Grøstad.

Kategoriene: Sterk økning - og tilbakegang

- For den største underkategorien, gravemaskiner på belter, ser vi i fjerde kvartal en sterk økning på 20% og vi endte til slutt med 450 solgte gravemaskiner på belter i fjerde kvartal isolert. Gravemaskiner på hjul er uendret fra samme kvartal i fjor. Den andre største undergruppen i fjerde kvartal er hjullastere, men den har en noe lavere vekst med 4%, oppsummerer Grøstad.

For året under ett, er det hjullasterne av de største underkategoriene som har sterkest vekst med 17%, mens både gravemaskiner på belter og minigravere økte med 6%.

Utviklingen for 4. kvartal i 2017 – 2021 for de største undergruppene av anleggsmaskinstatistikken.
Utviklingen for 4. kvartal i 2017 – 2021 for de største undergruppene av anleggsmaskinstatistikken.

- Av de mindre underkategoriene har vi tilbakegang på gravemaskiner på hjul med -13%, minidumpere med -11% og kompaktlastere med – 26%. Totalt ble det solgt 4503 anleggsmaskiner i 2021 mot 4188 i 2020. Det er også verdt å nevne at det etter 2021 er passert 100 nullutslipps gravemaskiner over 10 tonn i markedet, sier Grøstad.

Fordelingen for salg av gravemaskiner på belter fordelt på vektklasser for fjerde kvartal 2021. Klasser med færre en 10 solgte maskiner er ikke tatt med.
Fordelingen for salg av gravemaskiner på belter fordelt på vektklasser for fjerde kvartal 2021. Klasser med færre en 10 solgte maskiner er ikke tatt med.

For gravemaskiner på belter er det en økning på 20% i 4. kvartal isolert. Med unntak av de minste maskinene under 8 tonn og de over 40 tonn, er det vekst i alle vektkategorier. Det er en sterk vest i klassene 21,1 – 24 tonn (+56%), 24,1 – 28 tonn (+42%) og 33,1 – 40 tonn (+54%). For maskiner mellom 50 og 66 tonn er det derimot en tilbakegang på 47%.

For hele 2021 er det er vekst i de mest solgte kategoriene 8.1–11 tonn (+29%), 14,1–16 tonn (+11%) og 24,1–28 tonn (+6%). Også for året totalt har vi en tilbakegang på de under 8 tonn (-19%) og for noen av de største (40,1–50 tonn (-43%) og 50,1–66 tonn (-19%).

For hjullasterne ble det totalt sett en omsetningsøkning for klassene under 100 hk, mens de mellom 100 og 200 hk har hatt en tilbakegang i 2021. Det er også en og vekst mellom 250 og 500 hk.

Minigravere

Også i fjerde kvartal er minigravere på belter tredje største underkategori. Det er tilbakegang for de minste maskinene (under 2 tonn) og de over 5 tonn, men ellers er det vekst.

For 2021 under ett er det vekst på minigravere mellom 1,1–2 tonn (+15%) og de mellom 2 og 3 tonn (+21%). Det er kategorien mellom 1 og 2 tonn som er desidert størst med 415 solgte maskiner som utgjør 44% av alle solgte minigravere.

Nullutslippsmaskiner

Det har vært en økende etterspørsel etter å få erfaringstall med nullutslippsmaskiner, og MGF vil fra 2022 også rapportere på dette kriteriet for gravemaskiner på belter over 8,1 tonn.

Statistikken skal ikke vise om det er batteri, kabel eller kombinasjon batteri/kabel, men kun ett samlet antall for nullutslipp.

Alle maskinene fra MGFs medlemmer er godkjent for bruk med HVO og det rapporteres derfor ikke fossilfrie alternativer.

- MGFs medlemmer melder om høy aktivitet i markedet, og det er forventet videre vekst i 2022. Det er dog noen bekymringer knyttet til økte leveransetider og priser når man globalt går inn i en post-covid-periode med vekst. Det er allerede varslet økte priser på stål og frakt, noe som kan påvirke våre medlemmer, sier Grøstad.

Anleggsmaskinsalget per type og periode.
Anleggsmaskinsalget per type og periode.
Powered by Labrador CMS