Remefjelltunnelene er regnet blant de farligste punktene på fylkesveinettet i Møre og Romsdal, fordi store kjøretøy kjører midt i veien. Dette gjøres fordi tunnelene er lavere ut mot veikantene.

Nå skal det bli slutt på slik kjøring

Veieieren tar grep.

Publisert

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser nå ut anbudskonkurranse for oppgradering av Remetunnelene.

Remetunnelene består av Remefjelltunnelen og Remetunnelen, som er en del av fylkesvei 659 mellom Eidet og Brattvåg, i Ålesund kommune.

Blir høyere og sikrere

I snitt kjører ca. 2900 kjøretøy gjennom tunnelene hver dag. Tunnelene er regnet blant de mest utrygge punktene på fylkesveinettet i Møre og Romsdal, fordi store kjøretøy legger seg inn mot midten av veien på grunn av lavere høyde mot kantene.

Derfor er en sentral del av prosjektet å senke veibanen i tunnelene, slik at høyden øker fra 4 til 4,6 meter.

Sikkerhetsoppgraderingen av tunnelene inneholder flere tiltak:

  • Ny belysning, nye opplyste skilt og evakueringslys
  • Nødstasjoner og nødstrøm
  • Nødfortau
  • Brannsikkert avløpssystem
  • Bom, røde blinklys og videoovervåking i innkjøringssoner

Stengt tunnel i 5-6 måneder – omkjøring via Søvika

Den omfattende jobben som skal gjøres i tunnelene innebærer at det ikke er mulig å holde de åpne i anleggsperioden.

Derfor blir det i fem-seks måneder med omkjøring via Søvika på fylkesvei 527, fra februar 2023 når anleggsarbeidet starter.

Tilbudsfristen på anbudet er 15. desember.

Powered by Labrador CMS