Ny avtale om kartlegging av geologiske ressurser

Vil ta ut mer av mineralressursene på flere steder.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Møre og Romsdal fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har inngått en samarbeidsavtale om kartlegging av de geologiske ressursene i fylket.

Avtalen omfatter undersøkelse av mineralpotensialet for jern, titan, vanadium og andre mineralske ressurser, vurdering av muligheter for eksportrettet pukkproduksjon, kartlegging av geologisk arv for blant anna reiselivet, samt geokjemiske undersøkelser.

Avtalen gjelder fra 1. mai i år og har en samlet verdi på 15 millioner kroner over tre år.

Vedtok treårig prosjekt

Kultur-, næring og folkehelseutvalget vedtok i mars at Møre og Romsdal fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) skulle starte et treårig prosjekt for å oppdatere kunnskapen om geologi og mineral i Møre og Romsdal.

Kartleggingen av ressurspotensialet i fylket skal legge grunnlaget for mulig næringsutvikling.

- Behovet for kartlegging er presserende. De geologiske kartene er gamle, med dårlig oppløsing, og Møre og Romsdal har derfor et mangelfullt kartlagt ressurspotensial, skriver fylkeskommunen i en nyhetsmelding.

Viktige ressurser for fylket

Ifølge en pressemelding fra NGU, har Møre og Romsdal i dag nærmere 100 produksjonssteder av mineralske råvarer. Uttakene er først og fremst rettet mot byggeråstoff, spesielt pukk. Også industrimineral, som for eksempel olivin og kalk, er viktige ressurser i fylket.

Ifølge Direktoratet for mineralforvaltning, eksporterte fylket mineralske råstoff for 291 millioner kroner i 2020. Møre og Romsdal har, eller har hatt, drift på alle de overordnede typer mineralforekomster; metall, industrimineral, naturstein, pukk og grus.

I pressemeldingen skriver NGU også at EU har laget en oversikt over mineraler og metaller som er kritiske for europeisk industri, delvis på grunn av den økonomiske betydningen, og delvis på grunn av en usikker forsyningssituasjon. På EUs liste står flere av råstoffene som finnes i Møre og Romsdal, for eksempel titan og vanadium, sjeldne jordarter (REE) og litium.

Powered by Labrador CMS