Asfaltering med klimavennlig asfalt med plantebasert bindemiddel på E14 i Meråker i Trøndelag.

Olje byttes ut med plantebasert materiale i asfalten på E14 i Meråker

Det lukter ikke mye olje når denne asfalten legges. Det lukter bål.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Nå er en 484 meter lang strekning av E14 i Meråker i Trøndelag asfaltert med en ny og mer miljøvennlig asfalt. Til sammen ble det lagt 200 tonn asfalt av entreprenøren Veidekke, som har kontrakt med Statens vegvesen om å asfaltere riksveiene i Trøndelag.

I asfalten er bindemiddel basert på fossil råolje delvis erstattet med et miljøvennlig plantebasert alternativ. I stedet for den tradisjonelle lukta av olje, bredte lukten av bål seg utover landskapet mens asfalteringen pågikk.

- Dette er det tredje året på rad vi vekter utslipp av CO₂ ved tildeling av flere av asfaltkontraktene på riksveiene. Da lønner det seg for entreprenørene å levere asfalt med lavt klimagassutslipp, sier fagansvarlig for asfalt, Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har et mål om å halvere CO₂-utslipp til drift og vedlikehold av riksveiene innen 2030, og har gjort grep som har ført til at klimatiltak lønner seg.

- Asfaltbransjen viser at dette er en utvikling de ønsker velkommen. At vi har en klar strategi for hvordan vi jobber med klimagassreduksjoner, bidrar til at alle de store entreprenørene gjør tiltak for å redusere sine utslipp. Det er vi glade for, og det viser at den jobben vi gjør har veldig god effekt, sier Lunaas.

Tydelige på at CO₂ har betydning ved tildeling

Innovasjonsleder Trine Okstad i Veidekke Asfalt og fagansvarlig for asfalt, Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

Ved at Statens vegvesen har vært tydelige på at utslipp av CO₂ vil få betydning for tildeling av asfaltkontrakter, har det ført til at entreprenørene har ekstra fokus på å redusere sine utslipp.

Det er viktig at tiltakene for å begrense CO₂-utslippene ikke skal gå på bekostning av levetiden til asfalten. Det er fortsatt et like stort fokus på kvalitet, altså asfaltens bestandighet og gode deformasjonsegenskaper, og motstand mot piggdekkslitasje. Det tas prøver av asfalten når den legges, og veieier skal gjøre målinger av spor og jevnhet de neste årene.

- Vi har en god dialog med bransjen i arbeidet vårt med å utvikle kontraktene og få ned utslippet av CO₂. På denne måten nyttiggjør vi oss av entreprenørenes kunnskap og erfaring til å gi oss et asfaltdekke som både er slitesterkt og klimavennlig til en konkurransedyktig pris, sier Lunaas.

Veidekke er fornøyd med at Vegvesenet legger til rette for innovasjon

Det er mange ulike tiltak som reduserer CO₂-utslippet fra asfaltvirksomheten, som for eksempel å øke andelen av resirkulert asfalt, endre fyringskilder i asfaltfabrikken, produsere asfalten ved lavere temperatur, klimavennlig transport med bil og båt og bio-bindemidler.

- Vi vil fortsette arbeidet med å vektlegge CO₂-utslipp i stadig flere av asfaltkontraktene våre og er glade for å se at flere store byggherrer som fylkeskommuner og kommuner tar i bruk den samme metoden, sier Lunaas.

Veidekke har forsket på bruken av alternative bindemidler og kjørt tester i laboratoriet i Trondheim før de i fjor høst la den første prøvestrekningen av asfalten i ett kjørefelt på fv. 700 mellom Meldal og Berkåk for Trøndelag fylkeskommune. Den har de videreutviklet til den miljøasfalten de har lagt på E14.

- Veidekke har høye mål innen bærekraft, og vi er helt avhengige av at våre kunder legger til rette for innovasjon i sine kontrakter slik som Statens vegvesen gjør her. Innovasjon i bransjen skjer ikke ved detaljbeskrivelser, men når kriterier som CO₂-utslipp måles, vektes og premieres i anbud, sier direktør Martin Holmqvist i Veidekke Asfalt.

Powered by Labrador CMS