Etter ombyggingen får fergeleiet ved Kjøpsvik nesten doblet kapasiteten.
Etter ombyggingen får fergeleiet ved Kjøpsvik nesten doblet kapasiteten.

Peab skal bygge om fire ferjeleier

For en kontraktsum på ca. 300 millioner kroner, skal Peab Anlegg bygge om fire ferjeleier nord i Nordland for Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

De fleste som har kjørt Norge på langs kjenner til ferjeforbindelsene Bognes – Skarberget på E6 og Drag-Kjøpsvik på rv. 827. Begge krysser Tysfjorden nord i Nordland, og i praksis deler fjorden landet vårt i to. Som et ledd i det grønne skiftet, skal Statens vegvesen sette inn «nullutslippsferjer» på begge forbindelsene. Med elbil kan du da reise fra Lindesnes til Nordkapp uten lokale utslipp.

Denne uken ble byggekontrakten til en verdi av ca. 300 millioner kroner signert av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og distriktssjef Bernt M. Jakobsen i Peab Anlegg.

- Vi er fornøyde med den gjennomførte konkurransen og den interessen bransjen har vist for å løse dette prosjektet for oss, sier prosjektleder Knut Sjursheim i Statens vegvesen.

- En enorm klimagevinst

Fakta om kontrakten

  • Omfang: Fire el-fergeleier
  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Utførelsesentreprenør: Peab Anlegg
  • Kontraktssum: 301,6 MNOK eks. mva.
  • Oppstart: August 2021
  • Ferdigstillelse: Desember 2022

Peabs oppdrag omfatter bygging av ny ferjekai på Kjøpsvik og ombygging av ferjekaiene på Drag, Bognes og Skarberget. Kaiene bygges om for kunne ta imot større ferjer. I tillegg skal ferjekaibru på Drag skiftes ut, og fire ladestasjoner med tilhørende teknisk infrastruktur for elferjer skal på plass.

- Denne kontrakten betyr mye for oss på flere måter. Vi får benyttet og videreutviklet fremtidens anleggskompetanse. Samtidig har prosjektet en enorm klimagevinst. Et viktig mål for oss som bedrift er å være en lokal samfunnsbygger. I det begrepet ligger blant annet vårt målrettede arbeid med å redusere vårt eget klimaavtrykk, men også en satsing på å vinne prosjekter som bidrar til lavere utslipp i samfunnet, sier avdelingssjef Olle Eurenius i Peab Anlegg.

Sprengning i vann

Alle ferjeleiene utformes universelt, og det oppføres servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter. I tillegg oppgraderes utearealene. Peab skal også legge føringsveier for 22kV linje til fremtidig teknisk bygg til ny ferjeoperatør. Oppdraget omfatter utdyping/bredding av innseilingsled på Skarberget, noe som medfører undervannssprengning.

Bernt Jakobsen, distriktssjef Peab Anlegg.
Bernt Jakobsen, distriktssjef Peab Anlegg.

- Prosjektet er særdeles spennende for oss. Her får vi virkelig utnyttet vår kjernekompetanse i Peab Anlegg, og jeg er sikker på at vi også vil lære mye underveis. Som i alle våre prosjekter vil vi prioritere arbeid med helse, miljø og sikkerhet for dem som skal jobbe på anlegget og publikum som er i nærheten av anlegget. Fremdrift, kvalitet og god kommunikasjon med byggherren blir viktig for å lykkes. Vi gleder oss veldig til komme i gang, sier distriktssjef Bernt M. Jakobsen i Peab Anlegg.

Norges lengste

Slik ser fergeleiet ved Kjøpsvik ut før bygging av nytt kaianlegg starter.
Slik ser fergeleiet ved Kjøpsvik ut før bygging av nytt kaianlegg starter.

Stortinget har bestemt at det skal stilles krav til null- og lavutslippsteknologi når dette er mulig. Ferjeforbindelsen Drag-Kjøpsvik er 15 kilometer langt. Når de nye ferjeleiene tas i bruk, blir det Norges lengste samband med elektrisk ferjedrift.

Rekorden som da settes og åpningen av de fire ferjeleiene, utgjør en ny milepæl i veivesenets arbeid for å gi alle en grønnere reisehverdag:

- Denne utbyggingen er derfor et viktig bidrag til det grønne skiftet, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Perioder med bare en forbindelse

Olle Eurenius, avdelingssjef Peab Anlegg.
Olle Eurenius, avdelingssjef Peab Anlegg.

I perioder av utbyggingen, må ferjeforbindelsene vekselvis stenges mens helt nødvendig arbeid utføres. All trafikk dirigeres da over til den andre forbindelsen som er åpen.

Dette er uheldig for trafikantene, men avgjørende for å kunne gjennomføre utbyggingen. Stengninger skal annonseres i god tid, slik at de reisende kan planlegge for dette. Ingen av forbindelsene vil bli stengt i fellesferien når trafikken er størst.

- Sånn sett er dette et ekstra krevende prosjekt, der anleggsarbeiderne også må ta hensyn til bil- og ferjetrafikken mens det bygges, sier Sjursheim.

Peab Anlegg planlegger en forsiktig byggestart i august i år uten at dette vil påvirke sommertrafikken. Målet er at elferjene skal kunne tas i bruk i desember 2022.

Powered by Labrador CMS