BRUKES FLERE GANGER: Gjenbruksemballasjen på brakkemodulene kan brukes i flere år, og så langt har Ramirent redusert 40 tonn med avfall fra byggeplass. Foto: Ramirent
BRUKES FLERE GANGER: Gjenbruksemballasjen på brakkemodulene kan brukes i flere år, og så langt har Ramirent redusert 40 tonn med avfall fra byggeplass. Foto: Ramirent

Ramirent kutter avfall med Looping-emballasje

Ramirent har redusert 40 tonn med avfall fra byggeplasser.

Publisert

Gjennom avfallsfri leveranse av moduler til byggeplass har Ramirent Norge kuttet 19.641 tonn plast, og totalt 40 tonn avfall. Gjenbruk av transportemballasje har også gitt utslag på marginene med i underkant av 50% reduksjon i monteringstid.

- En vinn-vinn for både miljø og ressurseffektivitet, sier Ramirents adm. direktør Fredrik Brandal i en pressemelding.

Samarbeid er nøkkel

Utleiebransjen har en sentral rolle i den sirkulære økonomien gjennom utleie av maskiner og utstyr. Dette gir økt ressurseffektivitet og bedre vedlikeholdsgrad som igjen forlenger levetiden på utstyret. Ifølge tall fra Climate Neutral Group kan utleie redusere karbonutslipp med 30-50%. Det var derfor et naturlig neste steg for Ramirent å ta tak i avfall fra egen virksomhet, der en stor andel plastemballasje ble brukt til beskyttelse og emballering av entreprenørmoduler under transport og lagring. Sammen med oppstartsselskapet Looping har Ramirent siden 2017 vært med i test og utvikling av produktet Modulcover som er en gjenbrukbar emballasje. Denne har eliminert plastbruken på moduler med 95%.

Tillit

- Ramirent turte tidlig å ta sjansen på oss på bakgrunn av selskapets ambisjoner på bærekraft. Det har vært essensielt for vår utvikling og vi opplever at vi sammen har lyktes med å skape en bransjestandard der gjenbruk ikke bare gir en miljøgevinst, men en mer effektiv produktleveranse, sier gründer og daglig leder av Looping, Jens Brustad.

Han mener samarbeid mellom etablert næringsliv og start-ups som kan tilby sirkulære løsninger, er et viktig steg mot å oppnå et velfungerende marked der bruk og kast blir ulønnsomt. Med initiativ som Avfallsfrie Byggeplasser og EUs sirkulære handlingsplan, stilles det nye krav til entreprenører, produsenter og leverandører om å hindre at avfall oppstår - både på byggeplass og i produksjon for byggeplass. Å bringe nye innovasjoner inn i en tradisjonell bransje kan bidra til å nå strengere myndighetskrav, mener Brustad.

Gjenbruk i alle ledd

Loopings produkter produseres i Litauen ved deres egen produksjonsenhet og vedlikeholdes mellom bruk. Selskapet har også lager og logistikkfasiliteter på Lørenskog der mindre reparasjoner utføres, og produktene blir klargjort for ny bruk. All transportemballasje spores gjennom et egenutviklet system for gjenbrukslogistikk som gir kunder som Ramirent kontroll over leieforholdet og plastbesparelsene ved bruk av produktet. M&R Manager i Ramirent, Wilfred Fowler, ser positivt på at Looping jobber helhetlig med gjenbruk i praksis.

- Det er positivt at Looping utvikler og forbedrer produktene i tett dialog med oss på kundesiden. Det gir tiltro til gjenbruksmodellen.

Ny utvikling

Looping jobber nå med utvikling av «oppstrømsprodukter» der gamle Modulcover brukes som innsatsfaktor inn i ny produksjon. Så langt har Looping gjenbrukt over 4000 meter med stroppemateriale som tilsvarer materiale til 180 Modulcover. Målet for 2021 er å øke gjenbruksgraden til 30% for å komme nærmere ambisjonen om «full sirkel» i egen produksjon. Sammen med Ramirent skal de introdusere de nye produktene til markedet i året som kommer.

- Vi ønsker å sette et industrieksempel på at sirkulær økonomi kan lønne seg. At vi sammen har klart å redusere 40 tonn avfall gir stor motivasjon til å fortsette utviklingen med kontinuerlige forbedringer på logistikk og emballasje sier Looping-gründer Brustad.

Powered by Labrador CMS