Vestnes Renovasjon AS, i Vestnes kommune sør for Molde, får ny eier.

Renovasjons-oppkjøp

Det er inngått avtale der Fana Stein og Gjenvinning Holding AS (FSG), eid av Hellik Teigen og Ragn-Sells, kjøper aksjene i Vestnes Renovasjon AS.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Vestnes Renovasjon ble startet i 1987 og etablerte et deponi i Øveråslia i Vestnes kommune (Møre og Romsdal). Selskapet har vært eid av lokale aktører frem til nå.

Omsetningen i 2020 var på 33 millioner kroner og organisasjonen består av elleve fast ansatte, og «noen» tilkallingsvikarer. Selskapet tilbyr tjenester med mottak av næringsavfall, driver gjenbruksstasjon for et interkommunalt renovasjonsselskap, deponerer forurensende masser og komposterer organisk avfall.

- FSG ser positive muligheter for selskapets videre utvikling og sammen medarbeiderne ønsker FSG å bidra til å realisere disse mulighetene, sier styreleder i FSG Odd Are Austrheim.

- I FSG har vi funnet en god eier for Vestnes Renovasjon som vi mener kan bidra til selskapets videre utvikling, sier avtroppende styreleder for Vestnes Renovasjon, Guttorm Kjelsvik.

Styreleder i FSG, Odd Are Austrheim ser gode muligheter for videreutvikling av Vestnes Renovasjon.

FSG Holding eies av Hellik Teigen AS og Ragn-Sells AS med 50 % hver, og er gjennom sitt heleide datterselskap, Fana Stein og Gjenvinning AS (FSG AS), engasjert i pukkverk og deponivirksomhet i Bergen.

Virksomheten ble stiftet i Bergen som Fana steinknuseverk i 1954. Selskapet ble omdannet fra kommunalt selskap og senere til aksjeselskap som ble solgt til nåværende eiere i 2001.

Selskapets hovedvirksomhet, er underjordisk knuseverk og deponi for forurensede masser i fjellhaller. Dagens virksomhet med deponering i fjellhaller startet opp i årsskiftet 2003/2004. Selskapet arbeider for en utvikling til mer gjenbruk av bygg- og anleggsavfall, samt forurensede masser.

I tillegg til deponivirksomhet eier konsernet flere næringseiendommer.

Virksomheten omsatte i 2020 for ca. 200 millioner kroner, med en bokført totalbalanse på ca. 260 millioner kroner, der ca. 39 % er egenkapitalandel.

Powered by Labrador CMS