GJENVALGT: Robert Norbeck, daglig leder i Feiring Asfalt AS.

Robert Norbeck gjenvalgt som leder i Norsk Asfaltforening

LEDER: Robert Norbeck fra Feiring Asfalt AS ble gjenvalgt som leder i Norsk Asfaltforening på årsmøtet 11. mai.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det formelle valget var i mai, mens det lenge har vært ganske klart at Norbeck skulle gjenvelges, helt siden arrangementet Asfaltdagen i mars, der også den prestisjetunge prisen «Årets Asfaltjobb» deles ut.

Det nye styret

Robert Norbeck har sittet i styret i Norsk Asfaltforening siden juni 2018, ble etter hvert leder og tok altså gjenvalg i år. Norbeck er utdannet anleggsingeniør fra høyskolen på Gjøvik. Han startet i anleggsbransjen hos Skanska i 1995 og hadde frem til 2014 ulike roller som anleggsleder, prosjektleder og prosjektsjef. I 2014 startet han som daglig leder i NRC bane og jobbet der frem til 2017. Hadde var kort i Cowi som leder for baneenheten i 2017, og startet som daglig leder i Feiring Asfalt desember 2017.

Han har med seg følgende styremedlemmer i Norsk Asfaltforening: Even Sund (Statens vegvesen), Glenn Thoren (Pon Equipment), Jostein Aksnes (Statens vegvesen), Hilde Heieren (Viken fylkeskommune) og Vidar Stavik (Veidekke AS).

Årets Asfaltjobb

Årets Asfaltjobb som ble delt ut i mars, ble Sdelt ut for både 2020 og 2021 på grunn av avlysning av Asfaltdagen i 2020.

2020: Vinner er Veidekke Industri (v/Kato Myrholen) for anleggene på riksvei 3 i Østerdalen.

2021: Vinner er Lillehovde Maskin (Ålesund, v/Ronny Lillehovde), solid lokal aktør i privatmarkedet, utmerket seg med å være løsningsorientert og levere godt håndverksarbeid.

Etterslep på veinettet

På årets Asfaltdag som samlet 270 bransjefolk, kastet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård glans over arrangementet. I rapporten til Veier 24 fra arrangementet, innrømmet samferdselsministeren at vedlikeholdet på mange norske veier er for dårlig.

Men han påpekte videre at regjeringen i Hurdalsplattformen har pekt på at det store vedlikeholdsetterslepet er en storsatsing for myndighetene i årene som kommer. Dette lover godt, og ble selvsagt godt mottatt i salen som altså telte nesten 300 personer. Om Hurdalsplattformen sa han ifølge Veier 24 følgende:

– Der slås det fast at regjeringen skal komme med en helhetlig og forpliktende plan for å redusere etterslepet både på riks- og fylkesveiene.

Han la til at regjeringen vil gå gjennom organiseringen av veisektoren for å se etter effektivisering av driften.

– Vi må se oss om etter smartere måter å jobbe på, slik at vi får mer asfalt for pengene, slo statsråden fast.

Powered by Labrador CMS