En battericontainer skal forsyne byggeplassene med strøm til anleggsmaskiner. I tillegg kan den brukes til oppvarming av brakker og lading av mindre utstyr.
En battericontainer skal forsyne byggeplassene med strøm til anleggsmaskiner. I tillegg kan den brukes til oppvarming av brakker og lading av mindre utstyr.

Satser på battericontainere

Trønderenergi investerer i fem hurtigladere gjennom sitt nye datterselskap Ohmia Construction.

Publisert

Trønderenergi investerer flere millioner kroner i et nytt datterselskap som skal hjelpe byggenæringen på veien mot regjeringens krav om utslippsfrie byggeplasser fra 2030. Målet er å tilby markedets den første kommersielle og mest driftssikre mobile, grønne hurtigladeinfrastruktur for utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekt, såkalte «grønne byggeplasser».

- Trønderenergi ser store muligheter i elektrifisering av bygg og anleggsplasser, og ser en veldig god match mellom markedets behov og TrønderEnergis elektrifiseringsstrategi. Markedet etterspør tjenesteløsninger som både gir økonomisk forutsigbarhet og som er driftssikre og fleksible, det kan vi levere, sier Kristin Sæterøy, senior forretningsutvikler i Enhet marked og forretningsutvikling i Trønderenergi.

- Batteri er nøkkelen

Satsingen skjer i samarbeid med batterileverandøren NordicBooster (tidligere EST Nordic). Sammen med Auto-Maskin, har de utviklet og testet produktet slik at hurtigladerne kan lade kjøretøy tilpasset anleggsindustrien.

Kristin Sæterøy er senior forretningsutvikler i Enhet marked og forretningsutvikling i Trønderenergi.
Kristin Sæterøy er senior forretningsutvikler i Enhet marked og forretningsutvikling i Trønderenergi.

- Vi har stor tro på at batterier er nøkkelen til lavutslippssamfunnet. Når Trønderenergi viser vilje til å satse mot byggebransjen, er det helt i tråd med våre egne ambisjoner. Vi ser det som naturlig å være med på denne reisen sammen med dem, sier Trond Skaufel, administrerende direktør i Nordic Booster.

Mobil battericontainer

Ohmia Construction og Nordic Booster er nå med i et pilotprosjekt for bygging av nytt sykkelfelt langs Enebakkveien i Oslo. Det er NCC som bygger sykkelveien på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo. Alle maskiner og lastebiler er enten fossilfrie eller utslippsfrie, deriblant tre gravemaskiner og to lastebiler som er elektrisk drevet.

- For å sikre en god fremdrift i prosjektet, er det avgjørende at el-maskinene kan hurtiglades. Dette behovet løses ved hjelp av en mobil batterikonteiner. I tillegg kan batterikonteineren brukes til oppvarming av brakker og lading av mindre utstyr på byggeplassen gjennom et standard byggestrømskap, forklarer Sæterøy.

Miljøkrav fra Regjeringen

Regjeringen har satt krav om utslippsfrie byggeplasser fra 2030 og mange kommuner stiller mer offensive krav med mål om å nå dette målet innen 2025.

- Flere kommuner satser nå ordentlig på dette, og vi ser at flere store prosjekter kommer utover høsten, sier Sæterøy.

Tilbyr leieløsning

Hver byggeplass er unik i størrelse, grunnforhold, utfordringer og plass.

- Vi skiller oss fra de andre aktørene ved å tilby en leieløsning. Det er ikke en samfunnsøkonomisk og bærekraftig løsning å gjøre permanente investeringer i infrastruktur og nettutbygging for hver byggeplass. En midlertidig løsning med et batteri som brukes kun i byggeperioden, sparer entreprenørene for store utgifter og strømnettet i området skånes, forklarer Sæterøy.

- Entreprenørene har tatt sin del av ansvaret ved å oppgradere maskinparken med tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner som går på strøm. Behovet for en ladestruktur på byggeplassene er allerede stor, så vi er nå parat til å hjelpe entreprenørene med ladeinfrastruktur som en tjeneste, legger hun til.

Powered by Labrador CMS