Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Signerte tre kontrakter for drift av fylkesveier

Innlandet fylkeskommune har nylig undertegnet tre kontrakter med entreprenører som skal drifte veinettet innenfor hvert sitt geografiske område.

Publisert

Brøyting og strøing om vinteren og kantslått og enkle vedlikeholdsoppgaver om sommeren er sentrale oppgaver for de tre entreprenørene fylkeskommunen har inngått kontrakt med.

- Drift av fylkesveinettet er en viktig oppgave fordi det sørger for god fremkommelighet og god trafikksikkerhet på veinettet, sier Sjur Strand, leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Dobloug Entreprenør

Fylkeskommunen har inngått kontrakt med Dobloug Entreprenør AS om drift av fylkesveinettet i Stange, Løten og deler av Hamar. Dobloug Entreprenør AS skal drifte 444, 48 kilometer fylkesvei og 22,36 kilometer med gang- og sykkelvei.

Kontrakten med Dobloug Entreprenør AS gjelder fra 1. september 2021 til og med 31. august 2026. I kontrakten er det mulighet for en forlengelse på ett år. Kontrakten med Dobloug Entreprenør AS har en verdi på 167.279.419 kroner.

Nortransport

I Våler, Åsnes og Grue skal firmaet Nortransport drifte veinettet for fylkeskommunen. Firmaet skal drifte 634,94 kilometer fylkesvei og 18,44 kilometer gang- og sykkelvei.

Kontrakten med Nortransport starter opp 1. september 2021 og gjelder til og med 31. august 2027.

Også i Solør er det mulig med forlengelse på ett år frem til og med 31. august 2028. Kontrakten har en verdi på 256.974.247 kroner.

Brødrene Dokken

Brødrene Dokken AS vant oppdraget med å drifte 612,20 kilometer fylkesvei og 16,20 kilometer gang- og sykkelvei i hele Valdres pluss deler av fylkesveinettet i Nordre Land, Vågå og Gausdal.

Kontrakten med Brødrene Dokken AS har oppstart 1. september 2021 og løper til 31. august 2027. I kontrakten inngår en opsjon på ett år frem til utgangen av august 2028. Kontrakten har en verdi på 279.500.753 kroner.

Samhandling før anleggsstart

- Kontraktene med Dobloug Entreprenør AS, Nortransport og Brødrene Dokken AS starter 1. september. Frem til 1. september, skal vi gjennomføre samhandling og entreprenørene skal forberede seg på arbeidene de har ansvaret for fra 1. september, sier Arne Fredheim, seksjonssjef for drift og vedlikehold i samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune.

Powered by Labrador CMS