På Votna-dammen er betong et kritisk viktig element. Nå skal forskere gjøre betong mer bærekraftig.

Sintef styrker forsknings-miljøet på betong

Ved å samle kreftene internt og med Sintef Narvik AS på laget, vil Sintef være enda bedre rustet til å møte den økende etterspørselen etter kunnskap om bærekraftig betong.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Sintef merker et stort behov for kunnskap om betong, og spesielt for å lage og bruke den så bærekraftig som mulig.

Etablerer nytt betongnettverk

Betongkompetansen i Sintef er i dag spredt i ulike fagavdelinger, men samarbeider i et eget betongnettverk på tvers i organisasjonen. Nettverket består av rundt tretti forskere og ingeniører, men det er flere i Sintef som jobber med betongrelatert forskning.

Norut Narvik ble en del av Sintef i 2019, og er blitt til Sintef Narvik AS. Sintef Narvik har spisskompetanse på konstruksjonsteknikk, numeriske analyser, oppgradering og bærekraftig forvaltning av betongkonstruksjoner.

- Når vi ble en del av Sintef, var det blant annet for å oppnå økt faglig bredde og styrke gjennom å ta del i et sterkt faglig fellesskap. Etableringen av «Betong» i Sintef representerer nettopp det vi søkte, sier forskningssjef Bård Arntsen i Sintef Narvik.

Samarbeider mer med andre fagmiljøer

I dag er bærekraft den viktigste driveren for å forske på betong, og forskningsoppgavene dekkes ikke alltid av kompetansen til tradisjonelle betongteknologer. Derfor samarbeider betongforskerne mer med fagmiljøer i Sintef som har spisskompetanse som de ikke selv besitter. Dette skjer spesielt innenfor livsløpsanalyse, miljøprestasjon for ulike løsninger, digitalisering, byggeprosess og automatisering.

- Når vi nå samordner spisskompetansen på betong fra ulike institutter og avdelinger i Sintef, er det både faglig inspirerende og lærerikt, og det vil bidra til å gi våre kunder og samarbeidspartnere et bedre tilbud, sier sjefforsker Harald Justnes Sintef Community.

Sammen med resten av Sintef, har betongnettverket den faglige bredden og ekspertisen som skal til for å løse enhver oppgave hvor betong står sentralt, både i små oppdrag og store FoU-prosjekter. Slik bidrar Sintef til at betong blir en del av løsningen på miljøutfordringene og ikke en del av problemet.

Powered by Labrador CMS