Sjøentreprenøren utdyper av innseilingen Maurholen ved Egersund.
Sjøentreprenøren utdyper av innseilingen Maurholen ved Egersund.

Sjøentreprenøren utdyper innseilingen ved Egersund

Skal ta opp over 50.000 kubikkmeter med løsmasser.

Publisert

Jobben som starter i september, omfatter utdyping samt utvidelse av farleden nord for Grunnesundsholmen i Nordra Sundet. Utdypingen strekker seg over et areal på ca. 22.600 kvadratmeter og innebærer et opptak av ca. 53.300 kubikkmeter løsmasser.

- Denne jobben passer svært godt inn i vår portefølje, og vi er nå godt i gang med dette oppdraget for Kystverket, sier daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren.

Tidligere i år har Sjøentreprenøren ferdigstilt oppgraderingsarbeider i Skjervøy, ved havneanlegg i Harstad og ved Reipå havn.

Kontraktsverdien for Egersund-jobben, er på ca. 15 millioner kroner.

Mudringsfartøyet Caesar samt hjelpefartøy skal benyttes til mudringsarbeidene. Arbeidene skal etter planen pågå fra september til desember.

Powered by Labrador CMS