HMS: Guardio Safety har lansert egne serier med hjelmer, hørselvern og briller som alle er innovative og nytenkende.
HMS: Guardio Safety har lansert egne serier med hjelmer, hørselvern og briller som alle er innovative og nytenkende.

Skal sikre anleggsbransjen

SVENSK LØSNING: Det svenske selskapet Guardio Safety har satt søkelyset på sikkerhet i anleggsbransjen og lanserer en rekke innovative produkter.

Publisert

I 2019 lanserte selskapet sin første hjelm (Guardio Armet), og da for det svenske markedet. Nå er det klart at Norge blir selskapets første eksportmarked.

Det er spesielt risikoen for hodeskader som skyldes fall, selskapet nå gjør noe med. Selskapet hevder at fordi fall gjerne skjer i en vinkel, er dette gjerne 6-7 ganger farligere enn det en standardtest for anleggshjelmer utsettes for.

Guardio har innledet samarbeid med selskapet Mips som er kjent for teknologier for å lage sikre fritidshjelmer. Nå overførers dette til anleggshjelpen, for å redusere risiko for hjerneskader ved slag og fallulykker.

Kort fortalt går Mips-teknologien ut på at når Guardio Armet-hjelmen får et slag, vil hjelmen forsøke å røre seg 10-15 mm i stedet for at hjernen opptar støtet. Ifølge produsenten vil man dermed oppnå inntil 40% reduksjon i skadeenergien. De opplyser videre at forskere hevder at ca. 20% reduksjon kan bety forskjellen mellom liv og død ved en hjerneskade. En annen fordel med hjelmene er at de har integrert feste for hørselvern.

Om skaden skjer

Hjelmen kan også være til hjelp, selv om det allerede har skjedd en skade. Ved hjelp av en smartchip som er integrert i hjelmen, kan brukeren legge inn ulik medisinsk og kontaktinformasjon som kan bli tilgjengelig via en app. Informasjonen kan lett gjøres tilgjengelig for helsepersonell. Appen vil også sørge for å gi nøyaktig posisjon slik at en eventuell ambulanse kan finne raskere frem.

Informasjonen kan installeres eller slettes ved hjelp av to trykk på telefonen. Slik kan arbeideren lett legge inn informasjon om morgenen, og slette ved arbeidsdagens slutt om det er ønskelig. Teknologien som benyttes er tilsvarende den som vi bruker ved «tapping» i butikkene.

Hørselvern

Guardio har også utviklet et nytt hørselvern, Guardio Active. Disse benytter samme teknologi som hodetelefoner med støyreduksjon. En mikrofon på utsiden, og en på innsiden av hørselvernet, måler støyen og sender ut mot frekvenser for å redusere støyen arbeideren blir utsatt for. Det er også mulighet for integrert kommunikasjonsradio.

I tillegg har selskapet utviklet noen nye vernebriller med tynne stenger slik at de ikke går utover kvaliteten på hørselvernet ved at disse ikke klemmer inntil øret.

Powered by Labrador CMS