Kristina Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel, har bedt staten bidra med ekstra midler til fylkesveiene i Norges nordligste fylke.
Kristina Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel, har bedt staten bidra med ekstra midler til fylkesveiene i Norges nordligste fylke.

Søker 66,5 millioner til veivedlikehold

Troms og Finnmark fylkeskommune har søkt staten om 66,56 millioner kroner til asfaltering og annen veiutbedring. Dette er midler som kommer i tillegg til fylkets egne budsjetter.

Publisert

- Dette tilskuddet vil gi regionen et ekstra vedlikeholdsløft i tillegg til de summene vi har avsatt i våre budsjetter. De som ikke er nevnt i søknaden er ikke glemt, sier Kristina Hansen, fylkesråd for samferdsel (Ap).

De søkbare midlene skal dekke kostnader til følgende vedlikeholds- og mindre utbedringstiltak:

I Finnmark ønsker fylkeskommunen penger til å starte opp med opprustning og asfaltering av fylkesveien på Norkynhalvøya.

  • Fv. 8094, Mehamnelv bru – Kjøllefjord, 20 mill. kroner.

I Midt-Troms ønsker fylkeskommunen penger til å asfaltere, og der er særlig tiltrengte penger på strekningen opp mot Altevatn i Bardu kommune.

  • FV. 8470, Inset – Strømsmo, 17,6 mill. kroner.
  • Fv. 84, Lavangseidet – Sjøvegan X851, 3,92 mill. kroner.

I Nord-Troms ønsker fylkeskommunen penger til å asfaltere en sjømatvei og næringsvei, samt utbedre kryss på Skjervøy mot Strandveien.

  • FV. 866 Skjervøy, 2,4 mill. kroner.
  • Fv. 866 Skjervøy – Langslett, 15.68 mill. kroner.
  • Fv. 7920, Lyngseidet – Koppangen, 4 mill. kroner.

I Sør-Troms har fylkeskommunen ønsket seg penger til asfaltering

  • Fv. 7740, Kvæfjord – Mollvika, 1,28 mill. kroner.
  • Fv. 7742, Aunfjellet – Ytre Aun, 1,68 mill. kroner.

- Vi ønsker at de ekstra pengene til vedlikehold skal komme både folk og næringsliv til gode, og være med på å skape bo- og blilyst i vår region, sier Kristina Hansen (Ap).