BEDRER FREMKOMMELIGHETEN: Wasa Dredging skal utføre arbeidet med å gjøre farleien på Mortingbåen dypere og bredere.

Sprenger 141.000 fm3 under vann

I august starter det anleggsaktivitet på Mortingbåen utenfor Florø i Vestland fylke.

Publisert Sist oppdatert

På oppdrag fra Kystverket skal da Wasa Dredging gjøre farleien dypere og bredere. Arbeidet på Mortingbåen skal være ferdig i løpet av året.

– Det er viktig at alle sjøfarende er obs på at det blir anleggsarbeid i farleien på Mortingbåen utenfor Florø i Kinn kommune, fra august og utover høsten, understreker prosjektleder John André Vegge i Kystverket.

Det vil under utdypingsoperasjonen være begrenset plass for passering øst for Mortingbåen. Kystverket ber sjøfarende vise forsiktighet og hensyn til dette. Farleien vil bli merket med midlertidig merking som vil snevre inn seilingsbredden alt etter hvor entreprenøren arbeider. Den midlertidige merkingen blir satt opp allerede i midten av juli.

I Revidert nasjonalbudsjett for 2023 var utdypingen av Mortingbåen et av farvannprosjektene som ble prioritert med oppstart i 2023.

En flaskehals

Området ved Mortingbåen er preget av gjentatte grunner og et komplisert trafikkbilde med kryssende trafikk. Det er vurdert å være høy risiko for grunnstøtinger ved Mortingbåen, og den utgjør en flaskehals for større fartøy som seiler innenskjærs. Seilingsbredden som er der i dag gjør at større fartøy er nødt til å seile utaskjærs med større seglingsdistanser og dårligere vær.

– For å øke fremkommeligheten inn til Florø, og redusere risikoen for grunnstøtinger og kollisjoner med potensielle tap av liv, personskader, materielle skader og miljøskader, skal vi derfor utdype Mortingbåen samt fire omkringliggende grunner i hovedleiene, til 14,3 meters dybde, forklarer prosjektleder Vegge.

Utdypingen omfatter sprengning av 141.000 kubikkmeter fast fjell. Overskuddsmassene legges i to ulike deponier, Panoramaer Florø og Fjord Base, hvor de kommer til bruk i anledning lokal næringsutbygging.

Hamnespy

Det er som bekjent i senere tid blitt påvist havnespy i distriktet rundt utdypingen. Det ble derfor iverksatt undersøkelser for å kartlegge hvorvidt dette berører utdypingsprosjektet.

Blant annet har en nylig filmet alle grunnene hvor det er planlagt utdjuping samt de to deponiområdene. Undersøkelsene av utdypingsområdene viste ikke tegn til hamnespy, men for et av de to deponiområdene ble det funnet mindre, spredte forekomster.

– I samråd med Statsforvalteren i Vestland og Havforskningsinstituttet ble det antatt at disse forekomstene ikke utgjør hovedkilden til spredningen av hamnespy i området. På bakgrunn av dette blei det konkludert med at deponeringen av steinmassene skal gjøres i en slik rekkefølge at det blir dannet en «skjermingsvoll» før videre utdyping. På den måten kan deponeringen av sten i prosjektet fungere som et tiltak mot spredning, hvor tildekkingen av koloniene av hamnespy blir dekket til med mange meter sprengstein og dermed fjernet som spredningskolonene, forteller Vegge.

Powered by Labrador CMS