Gravemaskinføreren skal til alt hell ha sluppet fra det uten fysiske skader (det meldte Avisa Hordaland 25. september 2020), da gravemaskinen han satt i raste ned 10-15 meter fordi muren i Minesvingen ga etter, i september 2020.

Stalheimskleiva blir ikke åpnet for trafikk i år

En rasulykke høsten 2020 gjør at veien ikke kan brukes i år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Stalheimskleiva er en 1,5 km lang veistrekning i Voss i Vestland. Veien er vanligvis åpen om sommeren, enveiskjørt nedover, men ikke i år.

Bakgrunnen for at veien er stengt, er en dramatisk hendelse i september 2020. Da raste en fire-fem meter høy mur ut i Minesvingen, og en gravemaskin med fører falt 10-15 meter. Føreren skal ha kommet fysisk uskadd fra hendelsen.

Det er i ettertid avdekket flere steder med utsatte murer som kan rase dersom veien åpnes for trafikk.

Arbeidet tar tid

Bilde av steinmuren som raste i Minesvingen på Stalheimskleiva i september 2020. Nede til høyre skimtes toppen av stikka på Volvo-gravemaskinen som fulgte med raset.

Arbeidet fremover vil ta tid, skriver Vegvesenet i en nyhetsmelding. Stalheimskleiva er vernet og ligger i et verdensarvområde. Dette gjør at tiltak må planlegges og godkjennes av rette instanser.

Samtidig er Statens vegvesen opptatt av å utføre arbeidet på en måte som sikrer sikkerheten for dem som skal jobbe og ferdes i området.

Bilde av Minesvingen i 1892, med smijernrekkverk.

- Enda flottere enn vi var klar over

- Arbeidet vårt har avdekket at Stalheimskleiva er et enda flottere og fantastisk byggverk enn vi har visst fra før, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen.

Til nå ukjente høye murer både i inner- og yttersvinger er kommet til syne. Minekammer fra krigen er gravd frem. Unike smijernsrekkverk langs veien ble på 1930-talet delvis støpt inn i betong, men det planlegges for en renessanse for dette jernet. Statens vegvesen samarbeider med vernemyndighetene for å finne gode løsninger for det videre arbeidet.

- Her må vi i fellesskap legge en god plan for å ivareta og utvikle Kleiva. Stalheimskleiva er vårt svar på Den kinesiske mur. Å ivareta den autentiske verdien er viktig, sier Finden.

Anleggsområde

Det blir fortløpende vurdert om det kan legges til rette for annen type ferdsel i deler av kleiva.

- Men det er uansett viktig å understreke at dette er et anleggsområde, som man ikke kan gå inn i uten godkjenning, sier Finden.

Powered by Labrador CMS