Laget som har landet jobben består av Sigbjørn Tveiten, Glenn Time og Egil Thorbjørnsen.
Laget som har landet jobben består av Sigbjørn Tveiten, Glenn Time og Egil Thorbjørnsen.

Stangeland Maskin skal bygge 7 km med vannledning

Deler av traseen legges i sjø, og innebærer arbeid nær og gjennom jernbanen.

Publisert

IVAR IKS' (Interkommunalt, Vann, Avløp og Renovasjon) gigantprosjekt som skal sikre rent vann i Stavanger-regionen går fra Langevann i Gjesdal kommune til Tjensvollbassengene i Stavanger.

Den nye rørledningen blir på 33 km og følger dagens trasé gjennom seks kommuner. Etappe to mellom Fjermestad – Engelsvåg, og går gjennom kommunene Time og Klepp.

Deler av traseen legges i sjø, og innebærer arbeid nær og gjennom jernbanen. Rørtraseen mellom styringsbassenget på Fjermestad til ventilkammeret på Engelsvåg er ca. 7 km lang og består av rør type DN 1400 GRP (fiber) og DN1400 PE (plast).

Stangeland er tildelt kontrakten på grunnlag av beste forhold mellom pris, kvalitet og gjennomføring. Verdien på oppdraget er på ca. 124 millioner kroner. Oppstart er juni og vil pågå i 18 måneder.

- Dette er en viktig, spennende jobb som passer godt inn i porteføljen vår. Vi har identifisert gode løsninger som gir effektiv fremdrift og redusert risiko, sier Sigbjørn Tveiten, prosjektleder i Stangeland Maskin.

Anleggsplassen er fossilfri, noe som innebærer at alt av biler og anleggsmaskiner kjøres på HVO-diesel. Stangeland har allerede flere fossilfrie anlegg, og høster synergier av dette.

- Ett av suksesskriteriene våre er tiltak knyttet opp mot miljøtiltak, både på anleggsplassen og ivaretakelse av ytre miljø med redusert CO₂ utslipp og fotavtrykket, sier prosjektutvikler Glenn Time.