GRAVING TIL SJØS: Wasa Dredging utdypet i fjor Småskallan og Molldøra på oppdrag for Kystverket. Nå står Raftsundet for tur.

Starter utdypingen av Raftsundet

Ca. 33.000 kubikkmeter masser fjernes.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka starter Kystverket utdypningsarbeidet i Raftsundet, i Nordland, som er del av farleiprosjektet Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet. Prosjektet innebærer flere utdypinger og merketiltak, som skal sikre en tryggere seilas på strekningen som går gjennom Lofoten og Vesterålen.

Utdypningen i Raftsundet omfatter i utgangspunktet to mudringslokaliteter, Trangstømmen og Gunnarbåten like nord om Raftsundbrua. Anleggsarbeidet starter denne uka og er ventet å være ferdig i løpet av august.

Det er entreprenørselskapet Wasa Dredging som skal gjennomføre anleggsarbeidet i Raftsundet. De benytter gravelekteren Hector og slepebåten Delfi. Begge kan nås på maritim VHF kanal 16 eller 72.

– Arbeidet starter i Trangstrømmen. Det vil her være minimum 70 meters seilingsbredde under hele anleggsperioden. Det er svært viktig at skipstrafikken viser hensyn når man seiler gjennom Raftsundet, understreker prosjektleder Magnus Rørvik i Kystverket.

Ca. 33.000 kubikkmeter

Massene fra Trangstrømmen, ca. 18.000 kubikkmeter morene og løsmasser, skal deponeres i sjøbunnsdeponi i kort avstand fra utdypingsområdet. Massene fra Gunnarbåten, ca. 15.000 kubikkmeter fjell i blandet noe løsmasser, transporteres i lekter til Børøya ved Stokmarknes der de skal benyttes til utvidelse av industriområde.

Kystverket har også søkt om tillatelse til å deponere disse massene i sjødeponi rett nord for Gunnarbåten for å ha som reserveløsning dersom det oppstår situasjoner eller værforhold som ikke tillater transport med lekter på en trygg og forsvarlig måte, slik at man unngår stans i anleggsarbeidet.

Svartsundet vurderes utdypet

– I tillegg til de to nevnte mudringslokasjonene er det aktuelt å også utdype i Svartsundet. Et slikt tiltak gjennomgår for tiden en konsekvens- og risikovurdering med hensyn til nautiske forhold. Kostnadene for tiltaket skal dessuten vurderes opp imot de samfunnsøkonomiske nyttevirkningene, før det tas beslutning om tiltaket skal gjennomføres. Utdypingsarbeidene i Svartsundet ligger derfor som en opsjon i entreprisen om utdypingsarbeidene i Trangstraumen og Gunnarbåten, forklarer Magnus Rørvik.

I fjor ble Småskallan og Molldøra utdypet, som også var del av farleiprosjektet Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet, og neste år skal sundet mellom Brottøy og Vedøya utdypes i tillegg til lokasjoner ved Sortland og Risøyhavn.

Powered by Labrador CMS