Arbeidet med å klargjøre industrianlegget ved Førdefjorden for gruvedrift.
Arbeidet med å klargjøre industrianlegget ved Førdefjorden for gruvedrift.

Stevner staten for deponering av gruvemasser

- Tillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden bryter med EUs vanndirektiv, skriver Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i en pressemelding.

Publisert

- Staten har brukt feil oversettelse av direktivet og ikke fått med seg hvor strengt det er. Dette er et av de viktigste ankepunktene mot staten i søksmålet som Naturvernforbundet og Natur og Ungdom reiser, står det videre.

Nordic Rutile har fått tillatelse til åpent dagbrudd i Engebøfjellet med deponering av opp til 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. I dag, 15. november, stevner Natur og Ungdom og Naturvernforbundet staten for tillatelsene.

- En så voldsom forurensning av fjorden bryter klart med forbudet mot forringelse av vannkvaliteten, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Organisasjonene mener at staten har oversett strenge krav i to EU-direktiver og tillatt et svært naturødeleggende prosjekt selv om det finnes bedre alternativer til gruvedrift.

- Vi tror på full seier i denne saken. Staten har brutt gjeldende lovverk og tillatt et prosjekt som aldri bør få se dagens lys. Nå står en intakt vestlandsfjord med viktige gyteområder og lakseelver i fare for å bli ødelagt av gruveslam. Det kan vi ikke tillate, sier Gylver.

Hovedpunktene i stevningen

Det er advokatfirmaet CMS Kluge som skal føre saken for miljøorganisasjonene. Søksmålet blir bygd på følgende rettslige innsigelser:

▪ Tillatelsene bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav

▪ Det finnes et bedre alternativ som forvaltningen var forpliktet til å utrede og vurdere

▪ Miljøkonsekvensene vil bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene

Powered by Labrador CMS