Stort skogoppdrag på anbud

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statsforetaket er landets største skogeier med totalt 4,3 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Nå lyser Statskog ut konkurranse om skogoppdrag for perioden 2023-2026.

Avtalen har en samlet ramme på 1 million m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 240.000 m³.

Oppdraget omfatter hogst, bygging av traktorveier, snøbrøyting på skogsbilveier, salg av tømmeret og planting og stell av ungskog.

Statskog har delt inn i fire geografiske områder, slik at det er mulig for aktører å gi tilbud på deler av landet. Inndelingen er slik:

 • Sørlige og vestlige deler av Østlandet
  • Viken, Vestfold/Telemark og Agder fylker
 • Sørlige deler av Hedmark i Innlandet fylke
  • Fra og med Elverum kommune og sørover
 • Nordlige deler av Hedmark i Innlandet fylke
  • Alle kommuner nord for Elverum, samt Vågå, Ringebu og Øyer kommuner i Oppland
 • Trøndelag og Nordland
  • Hele Trøndelag, samt Nordland fylke sør for Saltfjellet

4,3 millioner produktiv skog

Statskog følger norsk PEFC skogstandard og er miljøsertifisert etter ISO 14001. Alt arbeid med selskapets skogbruksvirksomhet skal skje på en bærekraftig måte og i tråd med sertifiseringskravene.

Av 4,3 millioner dekar produktiv skog er 20 prosent vernet eller i verneprosess. Skogvern, sammen med andre miljø- og driftshensyn, gjør at det er skogsdrift i mindre enn halvparten av Statskogs produktive skog.

Konkurransene om skogoppdrag er kunngjort i den norske kunngjøringsdatabasen DOFFIN og i den europeiske kunngjøringsdatabasen TED.

Staten eier 100 prosent av Statskog SF og eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.

Powered by Labrador CMS