- Miljøsertifisering av alle kommende prosjekter er et stort steg i riktig retning. Dette blir et verktøy som hjelper oss til å bli mer klimavennlige, sier Stine Undrum, konserndirektør for Bane Nors utbyggingsdivisjon.

Strengere miljøkrav ved utbygging av jernbane

Bane Nor har havnet litt bakpå når det gjelder klimavennlig utbygging. Det gjør de noe med nå.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Den norske jernbanen moderniseres og fornyes. Nå skal prosjektene miljøsertifiseres. Tiltak for klima og miljø skal økes i de store utbyggingsprosjektene.

Å kjøre tog er utslippsfri, arealbesparende og energieffektiv transport. Å bygge jernbane har derimot kostnader for klima og miljø. Bane Nor har store ambisjoner for utslippskutt på sine anleggsplasser og ønsker å være «en rollemodell for bærekraftig utvikling innen 2025».

- Selv om det jobbes godt med mange konkrete tiltak i utbyggingsprosjektene, så må vi erkjenne at det gjenstår det en del før vi blir grønnest i klassen, skriver Bane Nor i en melding.

- Miljøsertifisering av alle kommende prosjekter er et stort steg i riktig retning. Dette blir et verktøy som hjelper oss til å bli mer klimavennlige, sier Stine Undrum, konserndirektør for Bane Nors utbyggingsdivisjon.

Vellykket test i Drammen

Miljøsertifiseringen heter Ceequal og er ikke ukjent for Bane Nor. I 2020 tok entreprenøren Veidekke initiativet til å bruke systemet på Bane Nor-anleggsplasser i Drammen. Her pågår det et stort utbyggingsprosjekt, som skal være ferdig i 2025. Resultatet blir et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, som legger til rette for flere tog, og raskere, mer pålitelig og utslippsfri transport - langt inn i fremtiden.

- Erfaringene etter to år med Ceequal som pilotprosjekt i Drammen, er svært gode. Dette har hjulpet oss til å se flere muligheter for klimakutt og positive tiltak for miljøet. Derfor velger vi nå å innføre systemet i alle våre store utbygginger, gjennom alle prosjektenes faser, sier Vibeke Tegneby, bærekraftsansvarlig i Bane Nor.

Arbeidet i Drammen har blant annet ført til innovasjon og utvikling av et dataverktøy for å overvåke fossildrevne maskiner og finne utslippsreduserende tiltak. Tiltaket fikk nylig støtte fra Samferdselsdepartementet til videre utvikling, sammen med fem andre bærekraftprosjekt i vår regi.

- Tenk hvilke gevinster det kan gi når vi starter denne prosessen helt fra den tidlige planleggingsfasen. Det gir størst potensial for å finne miljøvennlige løsninger når vi har dette fokuset gjennom hele prosjektets livsløp, sier Tegneby.

Både lokalt og globalt fokus

Dette skal Ceequal hjelpe prosjektene med:

  • Både under planlegging og bygging skal det settes fokus på løsninger som reduserer prosjektenes påvirkning på klima og miljø.
  • Alle involverte i prosjektene skal samarbeide for å finne bærekraftige løsninger. Det gjelder byggherre, konsulenter om bidrar i planleggingen, entreprenører og leverandører.
  • Naboer og lokalsamfunn skal engasjeres og involveres.
  • Det skal jobbes for å hindre negative miljøkonsekvenser lokalt.
  • Det legges opp til gode tiltak for gjenbruk og effektiv utnyttelse av materialer og ressurser.
  • Det skal bli mindre avfall fra utbyggingene.
  • Målet er å kutte ned på alt som har negativ påvirkning på miljøet - lokalt og globalt.

– Med Ceequal, får vi et system som gir oss solid dokumentasjon på hvor gode vi er til å sette miljøkrav i kontraktene med våre entreprenører, og hvor flinke våre leverandører er til å følge dem opp i praksis, sier utbyggingsdirektør Undrum.

CEEQUAL står for The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheme, og er eid av det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE).

Norge står foran en stor utfordring

Norge har ambisjoner om å kutte CO₂-utslippene fra transportsektoren med 45 prosent innen 2030. Jernbanen står for kun 0,1 prosent av klimagassutslippene fra trafikken.

- Tog er den mest arealbesparende, energieffektive og bærekraftige måten vi kan transportere gods og mange mennesker på. Derfor må en større del av trafikken over fra vei til bane, sier Tegneby.

Powered by Labrador CMS